Danh sách tiểu hành tinh/29701–29800

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29701 Peggyhaas 1998 YT6 20/12/1998 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
29702 1998 YY6 23/12/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,9 km MPC · JPL
29703 1998 YL7 22/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
29704 1998 YB9 23/12/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
29705 Cialucy 1998 YP10 26/12/1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 4,7 km MPC · JPL
29706 Simonetta 1998 YS11 25/12/1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 2,4 km MPC · JPL
29707 1998 YU14 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
29708 1998 YQ15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
29709 1999 AF2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
29710 1999 AK2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
29711 1999 AU5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
29712 1999 AX6 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
29713 1999 AK7 10/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
29714 1999 AL7 10/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
29715 1999 AW7 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
29716 1999 AY7 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
29717 1999 AC8 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
29718 1999 AH18 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
29719 1999 AF19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
29720 1999 AC20 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
29721 1999 AC21 13/01/1999 Gekko T. Kagawa 1,9 km MPC · JPL
29722 1999 AQ23 14/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
29723 1999 AD24 14/01/1999 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,5 km MPC · JPL
29724 1999 AP24 15/01/1999 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
29725 Mikewest 1999 AC25 15/01/1999 Caussols ODAS 8,6 km MPC · JPL
29726 1999 AH26 09/01/1999 Uenohara N. Kawasato 3,3 km MPC · JPL
29727 1999 AC34 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
29728 1999 AM34 14/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
29729 1999 BY1 18/01/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
29730 1999 BE2 18/01/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
29731 1999 BY2 19/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
29732 1999 BZ2 19/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,5 km MPC · JPL
29733 1999 BA4 18/01/1999 Gekko T. Kagawa 3,5 km MPC · JPL
29734 1999 BP5 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
29735 1999 BR6 21/01/1999 Caussols ODAS 10 km MPC · JPL
29736 Fichtelberg 1999 BE7 21/01/1999 Drebach J. Kandler 2,0 km MPC · JPL
29737 Norihiro 1999 BG7 21/01/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 3,5 km MPC · JPL
29738 Ivobudil 1999 BT8 23/01/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,6 km MPC · JPL
29739 1999 BM9 16/01/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,9 km MPC · JPL
29740 1999 BS9 19/01/1999 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
29741 1999 BM10 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
29742 1999 BQ12 24/01/1999 Črni Vrh Črni Vrh 7,7 km MPC · JPL
29743 1999 BM15 26/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
29744 1999 BG20 16/01/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
29745 Mareknovak 1999 BM20 16/01/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
29746 1999 BB25 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29747 Acorlando 1999 BJ25 18/01/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
29748 1999 BZ31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
29749 1999 CN 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
29750 Chleborad 1999 CA3 08/02/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,7 km MPC · JPL
29751 1999 CE4 09/02/1999 Woomera F. B. Zoltowski 6,7 km MPC · JPL
29752 1999 CG4 10/02/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,7 km MPC · JPL
29753 Silvo 1999 CY4 10/02/1999 Gnosca S. Sposetti 4,9 km MPC · JPL
29754 1999 CE5 12/02/1999 Oohira T. Urata 2,9 km MPC · JPL
29755 1999 CT5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
29756 1999 CW5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
29757 1999 CH8 13/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
29758 1999 CN8 13/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
29759 1999 CR8 12/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
29760 Milevsko 1999 CM10 15/02/1999 Kleť Kleť Obs. 6,5 km MPC · JPL
29761 Lorenzo 1999 CJ16 13/02/1999 Montelupo M. Tombelli, S. Bartolini 2,4 km MPC · JPL
29762 Panasiewicz 1999 CK17 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
29763 1999 CH20 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
29764 Panneerselvam 1999 CC23 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
29765 Miparedes 1999 CG23 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
29766 1999 CL24 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
29767 1999 CO24 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
29768 1999 CZ27 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
29769 1999 CE28 10/02/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
29770 Timmpiper 1999 CT28 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
29771 1999 CA31 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
29772 Portocarrero 1999 CH31 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
29773 Samuelpritt 1999 CH34 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
29774 1999 CL44 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
29775 1999 CO45 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
29776 Radzhabov 1999 CV45 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
29777 1999 CK46 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
29778 1999 CO48 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
29779 1999 CK49 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
29780 1999 CJ50 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
29781 1999 CL50 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
29782 1999 CN50 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
29783 Sanjanarane 1999 CU50 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
29784 1999 CD51 10/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
29785 1999 CD55 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
29786 1999 CO57 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
29787 Timrenier 1999 CR57 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
29788 Rachelrossi 1999 CG60 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
29789 1999 CD64 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
29790 1999 CW64 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
29791 1999 CC65 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
29792 1999 CG65 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
29793 1999 CH65 12/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
29794 1999 CC67 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
29795 1999 CL71 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
29796 1999 CW77 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
29797 1999 CC78 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
29798 1999 CP79 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
29799 Trinirussell 1999 CZ81 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
29800 Valeriesarge 1999 CM84 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL