Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/306901–307000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306901 2001 TN167 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
306902 2001 TV171 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
306903 2001 TT172 13/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
306904 2001 TT174 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
306905 2001 TR176 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306906 2001 TO180 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
306907 2001 TD181 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
306908 2001 TG181 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
306909 2001 TC198 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
306910 2001 TC200 11/10/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
306911 2001 TV208 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
306912 2001 TZ216 13/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
306913 2001 TA217 13/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
306914 2001 TR226 14/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
306915 2001 TM231 15/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
306916 2001 TN241 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
306917 2001 UW4 20/10/2001 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
306918 2001 UQ11 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306919 2001 UU17 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
306920 2001 UV25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306921 2001 UE29 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306922 2001 UL29 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306923 2001 UX31 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
306924 2001 UW42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306925 2001 UK44 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
306926 2001 UB52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306927 2001 UR56 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306928 2001 UC61 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306929 2001 UG79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306930 2001 UA81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306931 2001 UQ87 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
306932 2001 UM89 22/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
306933 2001 UT90 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
306934 2001 UB95 19/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
306935 2001 UK99 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306936 2001 US100 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
306937 2001 UM103 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306938 2001 UC108 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
306939 2001 UW108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306940 2001 UL110 21/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
306941 2001 UH111 21/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
306942 2001 UP130 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306943 2001 UR131 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306944 2001 UF135 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306945 2001 UM135 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306946 2001 UW135 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306947 2001 UP139 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306948 2001 UU143 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306949 2001 UA154 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306950 2001 UB167 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306951 2001 UV170 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306952 2001 UL176 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
306953 2001 UY178 24/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
306954 2001 UN184 16/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
306955 2001 UA188 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306956 2001 UX191 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306957 2001 UW209 20/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
306958 2001 UB213 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306959 2001 UE219 19/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
306960 2001 UV221 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306961 2001 UR222 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306962 2001 UW226 16/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
306963 2001 VC5 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306964 2001 VN9 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306965 2001 VZ19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306966 2001 VK21 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306967 2001 VA24 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
306968 2001 VL40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306969 2001 VU58 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306970 2001 VD62 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
306971 2001 VF62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306972 2001 VY62 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
306973 2001 VX64 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306974 2001 VG74 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
306975 2001 VP76 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306976 2001 VR78 11/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
306977 2001 VB82 15/11/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,6 km MPC · JPL
306978 2001 VW84 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306979 2001 VY84 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
306980 2001 VV101 12/11/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
306981 2001 VY105 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306982 2001 VQ107 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306983 2001 VD112 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
306984 2001 VZ112 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
306985 2001 VD113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306986 2001 VN113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306987 2001 VS115 12/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306988 2001 VY125 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
306989 2001 WP7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306990 2001 WJ17 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306991 2001 WF18 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306992 2001 WB19 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306993 2001 WO27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306994 2001 WO31 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
306995 2001 WY46 20/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306996 2001 WU51 19/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
306997 2001 WS56 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306998 2001 WY58 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306999 2001 WF77 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
307000 2001 WA86 20/11/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also