Danh sách tiểu hành tinh/305901–306000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305901 2009 FQ34 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
305902 2009 FS37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
305903 2009 FQ38 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
305904 2009 FN39 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305905 2009 FS41 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
305906 2009 FJ42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305907 2009 FY44 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305908 2009 FQ45 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305909 2009 FB47 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
305910 2009 FB50 27/03/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
305911 2009 FU52 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305912 2009 FH55 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
305913 2009 FM57 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305914 2009 FQ57 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
305915 2009 FB58 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
305916 2009 FJ60 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305917 2009 FK61 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305918 2009 FU61 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305919 2009 FW61 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305920 2009 FJ62 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
305921 2009 FP62 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
305922 2009 FJ63 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305923 2009 FQ63 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
305924 2009 FN64 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305925 2009 FD67 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305926 2009 FJ68 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305927 2009 FA70 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305928 2009 FH71 31/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
305929 2009 FL71 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
305930 2009 FO72 18/03/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
305931 2009 FE73 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305932 2009 FV73 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305933 2009 FK76 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305934 2009 FX76 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305935 2009 GT 06/04/2009 Hibiscus N. Teamo 3,0 km MPC · JPL
305936 2009 GF3 13/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
305937 2009 GK3 15/04/2009 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
305938 2009 GZ5 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305939 2009 HM 18/04/2009 Sierra Stars F. Tozzi 1,1 km MPC · JPL
305940 2009 HT 16/04/2009 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
305941 2009 HC2 17/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
305942 2009 HE13 17/04/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
305943 2009 HK13 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
305944 2009 HA14 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305945 2009 HX16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
305946 2009 HJ17 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305947 2009 HH18 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305948 2009 HL18 18/04/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
305949 2009 HT21 16/04/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
305950 2009 HL24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305951 2009 HG26 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305952 2009 HU30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305953 Josiedubey 2009 HV36 20/04/2009 Mayhill N. Falla 2,4 km MPC · JPL
305954 2009 HQ39 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305955 2009 HY40 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305956 2009 HJ43 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
305957 2009 HK43 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305958 2009 HE45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
305959 2009 HH45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
305960 2009 HT45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
305961 2009 HZ46 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
305962 2009 HG50 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
305963 2009 HS53 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305964 2009 HG55 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
305965 2009 HJ57 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
305966 2009 HR58 23/04/2009 Kachina J. Hobart 2,9 km MPC · JPL
305967 2009 HR60 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
305968 2009 HF69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
305969 2009 HD70 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
305970 2009 HN71 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
305971 2009 HM75 28/04/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
305972 2009 HG76 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
305973 2009 HH80 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
305974 2009 HS85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305975 2009 HZ85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305976 2009 HB89 24/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,8 km MPC · JPL
305977 2009 HK96 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
305978 2009 HL99 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
305979 2009 HJ100 27/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
305980 2009 HV101 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
305981 2009 HC103 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305982 2009 HM103 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305983 2009 HF104 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305984 2009 HN104 28/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305985 2009 HB105 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305986 2009 HF105 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
305987 2009 JD3 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
305988 2009 JN4 12/05/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
305989 2009 JK6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
305990 2009 JR8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305991 2009 JY8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305992 2009 JN12 15/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
305993 2009 KJ3 24/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
305994 2009 KG7 18/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
305995 2009 KP12 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
305996 2009 KB14 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305997 2009 KX15 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305998 2009 KH17 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305999 2009 SH362 06/06/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
306000 2009 TS21 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also