Danh sách tiểu hành tinh/307001–307100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
307001 2001 WN86 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307002 2001 WM92 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
307003 2001 WJ100 16/11/2001 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL
307004 2001 WT100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
307005 2001 XP1 08/12/2001 Socorro LINEAR APO +1km · 890 m MPC · JPL
307006 2001 XQ1 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
307007 2001 XG3 10/12/2001 Nashville R. Clingan 1,5 km MPC · JPL
307008 2001 XP21 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
307009 2001 XC40 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307010 2001 XC47 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
307011 2001 XT57 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307012 2001 XN61 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
307013 2001 XY61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307014 2001 XF62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307015 2001 XZ65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307016 2001 XT70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307017 2001 XB75 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307018 2001 XU76 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307019 2001 XV77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307020 2001 XF78 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
307021 2001 XJ79 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307022 2001 XF93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307023 2001 XX95 10/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
307024 2001 XZ108 10/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
307025 2001 XP109 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307026 2001 XD126 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307027 2001 XL129 14/12/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
307028 2001 XT131 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307029 2001 XB133 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307030 2001 XT146 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
307031 2001 XL159 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
307032 2001 XT159 14/12/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
307033 2001 XK163 14/12/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
307034 2001 XG186 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307035 2001 XU206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307036 2001 XB215 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
307037 2001 XJ220 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307038 2001 XJ225 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307039 2001 XU236 15/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
307040 2001 XZ240 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
307041 2001 XG242 14/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
307042 2001 XN242 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
307043 2001 XY242 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307044 2001 XA243 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307045 2001 XX246 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307046 2001 YF6 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 780 m MPC · JPL
307047 2001 YF20 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
307048 2001 YN28 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307049 2001 YS29 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
307050 2001 YE47 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307051 2001 YD49 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307052 2001 YD68 18/12/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
307053 2001 YY69 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307054 2001 YG71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307055 2001 YH75 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307056 2001 YT81 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
307057 2001 YN83 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307058 2001 YN86 18/12/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
307059 2001 YL88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307060 2001 YH95 18/12/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
307061 2001 YA102 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307062 2001 YH131 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307063 2002 AE1 02/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,0 km MPC · JPL
307064 2002 AR5 08/01/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307065 2002 AX7 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307066 2002 AS8 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
307067 2002 AJ10 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307068 2002 AX14 12/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
307069 2002 AO30 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307070 2002 AV31 14/01/2002 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
307071 2002 AW32 11/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307072 2002 AQ33 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
307073 2002 AE45 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
307074 2002 AH49 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307075 2002 AF50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307076 2002 AM52 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
307077 2002 AX57 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
307078 2002 AM68 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
307079 2002 AN77 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307080 2002 AJ85 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
307081 2002 AG88 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307082 2002 AK101 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
307083 2002 AS102 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
307084 2002 AE103 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307085 2002 AF123 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
307086 2002 AV124 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307087 2002 AQ132 08/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
307088 2002 AT144 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307089 2002 AP161 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
307090 2002 AX177 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307091 2002 AX178 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307092 2002 AW179 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307093 2002 AT191 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
307094 2002 AU196 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
307095 2002 AW201 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
307096 2002 AG203 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307097 2002 BX13 19/01/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
307098 2002 BK24 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
307099 2002 BV29 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
307100 2002 CJ7 01/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL