Danh sách tiểu hành tinh/306701–306800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306701 2000 VC43 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306702 2000 VQ52 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306703 2000 WT 16/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306704 2000 WZ2 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306705 2000 WK3 16/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306706 2000 WP10 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
306707 2000 WW11 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
306708 2000 WC13 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306709 2000 WH14 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306710 2000 WE21 25/11/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 860 m MPC · JPL
306711 2000 WY27 26/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
306712 2000 WQ29 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
306713 2000 WA35 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
306714 2000 WM35 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306715 2000 WY50 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
306716 2000 WT52 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
306717 2000 WB68 24/11/2000 Oaxaca J. M. Roe 980 m MPC · JPL
306718 2000 WW71 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306719 2000 WK74 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306720 2000 WX86 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306721 2000 WA94 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
306722 2000 WF107 29/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
306723 2000 WS107 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306724 2000 WR122 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306725 2000 WH124 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306726 2000 WK125 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
306727 2000 WU148 28/11/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
306728 2000 WD151 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306729 2000 WX153 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
306730 2000 WX159 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
306731 2000 WG164 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306732 2000 WB166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
306733 2000 WH167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
306734 2000 WX173 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306735 2000 WY185 28/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306736 2000 WP186 27/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
306737 2000 XT2 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306738 2000 XE3 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306739 2000 XU16 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
306740 2000 XY27 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
306741 2000 XV28 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306742 2000 XV32 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
306743 2000 XU36 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
306744 2000 XR43 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
306745 2000 XY46 07/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
306746 2000 XM47 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306747 2000 XW47 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
306748 2000 XU50 06/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
306749 2000 YS2 19/12/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
306750 2000 YB3 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
306751 2000 YH9 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
306752 2000 YN12 22/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,8 km MPC · JPL
306753 2000 YM25 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
306754 2000 YS35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306755 2000 YC56 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306756 2000 YR72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
306757 2000 YA81 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
306758 2000 YM81 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306759 2000 YX97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306760 2000 YM109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306761 2000 YR125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
306762 2001 AE5 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306763 2001 AS16 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
306764 2001 AV22 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306765 2001 AL23 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
306766 2001 AW25 04/01/2001 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 5,3 km MPC · JPL
306767 2001 AE46 15/01/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
306768 2001 AX51 15/01/2001 Kvistaberg UDAS 2,4 km MPC · JPL
306769 2001 BX2 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306770 2001 BU4 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306771 2001 BS27 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
306772 2001 CY1 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306773 2001 CJ44 15/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
306774 2001 DP24 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
306775 2001 DP72 19/02/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306776 2001 DD77 20/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
306777 2001 DU90 21/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
306778 2001 DF92 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
306779 2001 FR28 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306780 2001 FU77 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306781 2001 FQ81 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
306782 2001 FR92 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
306783 2001 FK93 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
306784 2001 FD102 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306785 2001 FH222 22/03/2001 Kitt Peak SKADS 980 m MPC · JPL
306786 2001 GL3 14/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
306787 2001 HS8 22/04/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
306788 2001 HV24 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
306789 2001 JJ8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
306790 2001 KB1 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
306791 2001 KJ3 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306792 2001 KQ77 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 161 km MPC · JPL
306793 2001 MH17 27/06/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
306794 2001 MO21 27/06/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
306795 2001 OQ50 26/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
306796 2001 OX74 29/07/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
306797 2001 ON93 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
306798 2001 OW94 20/07/2001 Mauna Kea D. J. Tholen 2,1 km MPC · JPL
306799 2001 PK31 10/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
306800 2001 PG44 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL