Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/306601–306700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306601 2000 HY34 27/04/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
306602 2000 HY96 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
306603 2000 JG2 03/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
306604 2000 KM70 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
306605 2000 LV25 11/06/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
306606 2000 LU36 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
306607 2000 OD2 27/07/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
306608 2000 OZ15 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306609 2000 OG22 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306610 2000 OG36 24/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306611 2000 PA9 04/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 7,3 km MPC · JPL
306612 2000 PU27 09/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
306613 2000 QX1 22/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
306614 2000 QL2 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306615 2000 QK14 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
306616 2000 QR14 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306617 2000 QP18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
306618 2000 QY25 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
306619 2000 QE34 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306620 2000 QG46 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306621 2000 QH56 26/08/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
306622 2000 QU58 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306623 2000 QD61 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
306624 2000 QA62 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306625 2000 QB65 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306626 2000 QD77 24/08/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
306627 2000 QA89 25/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306628 2000 QA154 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306629 2000 QA171 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306630 2000 QF178 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
306631 2000 QO216 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306632 2000 QW226 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306633 2000 RT107 10/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
306634 2000 SO15 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
306635 2000 SP16 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306636 2000 SS17 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306637 2000 SJ21 24/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
306638 2000 SF30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306639 2000 SU30 24/09/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
306640 2000 SJ31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306641 2000 SS41 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306642 2000 SP42 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
306643 2000 SU48 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306644 2000 SM56 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
306645 2000 SO64 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306646 2000 SC65 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
306647 2000 SO93 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306648 2000 SH99 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306649 2000 SR116 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306650 2000 SP135 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306651 2000 SW136 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306652 2000 SJ137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306653 2000 SU138 23/09/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
306654 2000 SL149 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
306655 2000 SS153 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306656 2000 SL189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
306657 2000 ST189 22/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
306658 2000 SE195 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306659 2000 ST216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306660 2000 SS224 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
306661 2000 SF229 28/09/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
306662 2000 SZ238 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306663 2000 SM261 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306664 2000 SP266 26/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
306665 2000 SO277 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306666 2000 SW283 23/09/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
306667 2000 SL299 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306668 2000 SW324 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
306669 2000 SQ336 26/09/2000 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
306670 2000 SO360 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
306671 2000 TP5 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306672 2000 TR7 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306673 2000 TL14 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
306674 2000 TR18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306675 2000 TF33 04/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
306676 2000 TF37 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306677 2000 TX62 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306678 2000 UK 19/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306679 2000 UO11 18/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306680 2000 UP11 18/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306681 2000 US13 28/10/2000 Črni Vrh Črni Vrh 940 m MPC · JPL
306682 2000 UN14 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306683 2000 UT15 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
306684 2000 UC18 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306685 2000 UM28 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
306686 2000 UX41 24/10/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
306687 2000 UE43 24/10/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
306688 2000 UO62 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
306689 2000 UK84 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
306690 2000 UU90 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
306691 2000 UO94 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306692 2000 UN97 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306693 2000 UU99 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306694 2000 UR105 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306695 2000 VL1 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
306696 2000 VX1 01/11/2000 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
306697 2000 VY8 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
306698 2000 VE20 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
306699 2000 VG26 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
306700 2000 VB41 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL