Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/305701–305800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305701 2009 BV166 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
305702 2009 BO168 25/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,4 km MPC · JPL
305703 2009 BE169 29/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 800 m MPC · JPL
305704 2009 BG172 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305705 2009 BD175 26/01/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
305706 2009 BR176 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305707 2009 BS176 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
305708 2009 BA177 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305709 2009 BN178 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
305710 2009 BU179 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
305711 2009 BF181 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
305712 2009 BJ181 18/01/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
305713 2009 BG182 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305714 2009 BL182 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
305715 2009 BU188 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
305716 2009 CQ6 14/02/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 800 m MPC · JPL
305717 2009 CH7 01/02/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
305718 2009 CC11 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
305719 2009 CF14 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305720 2009 CM20 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305721 2009 CH26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305722 2009 CS28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305723 2009 CT28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
305724 2009 CX28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305725 2009 CD33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
305726 2009 CK33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305727 2009 CF37 04/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
305728 2009 CD38 15/02/2009 Dauban F. Kugel 720 m MPC · JPL
305729 2009 CM38 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305730 2009 CW38 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
305731 2009 CM39 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305732 2009 CM42 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305733 2009 CU44 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
305734 2009 CY44 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
305735 2009 CG46 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305736 2009 CJ47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305737 2009 CM47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305738 2009 CC48 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305739 2009 CH55 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
305740 2009 CC57 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
305741 2009 CP57 02/02/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
305742 2009 CD59 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
305743 2009 CC62 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
305744 2009 CE62 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305745 2009 CC64 02/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
305746 2009 CT65 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
305747 2009 DF2 16/02/2009 Dauban F. Kugel 1,9 km MPC · JPL
305748 2009 DS3 16/02/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
305749 2009 DF5 20/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,9 km MPC · JPL
305750 2009 DX6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
305751 2009 DR7 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
305752 2009 DX7 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305753 2009 DT8 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
305754 2009 DS11 21/02/2009 Tzec Maun S. Karge 1,4 km MPC · JPL
305755 2009 DX11 17/02/2009 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
305756 2009 DW12 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
305757 2009 DR15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 630 m MPC · JPL
305758 2009 DW15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
305759 2009 DC16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 870 m MPC · JPL
305760 2009 DD17 21/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
305761 2009 DR24 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305762 2009 DU24 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305763 2009 DW30 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,7 km MPC · JPL
305764 2009 DE31 22/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
305765 2009 DS32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305766 2009 DT32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
305767 2009 DG33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305768 2009 DU37 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,5 km MPC · JPL
305769 2009 DH40 23/02/2009 Dauban F. Kugel 4,0 km MPC · JPL
305770 2009 DZ40 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
305771 2009 DS41 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
305772 2009 DF42 22/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
305773 2009 DQ42 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
305774 2009 DY45 23/02/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
305775 2009 DC46 25/02/2009 Marly P. Kocher 1,6 km MPC · JPL
305776 2009 DE46 27/02/2009 Vicques M. Ory 890 m MPC · JPL
305777 2009 DO47 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
305778 2009 DM49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
305779 2009 DV49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305780 2009 DW49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305781 2009 DE50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
305782 2009 DS51 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
305783 2009 DZ52 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305784 2009 DL53 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305785 2009 DK56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305786 2009 DX62 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305787 2009 DU64 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305788 2009 DF70 26/02/2009 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
305789 2009 DK71 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
305790 2009 DG75 19/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
305791 2009 DH75 19/02/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
305792 2009 DV75 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
305793 2009 DA76 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305794 2009 DW81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305795 2009 DK82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305796 2009 DP84 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305797 2009 DU84 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305798 2009 DB86 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305799 2009 DR88 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
305800 2009 DW89 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL