Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/307601–307700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
307601 2003 QT30 22/08/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
307602 2003 QT31 21/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307603 2003 QE37 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307604 2003 QS37 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307605 2003 QY51 23/08/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
307606 2003 QS52 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307607 2003 QP54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307608 2003 QR57 23/08/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
307609 2003 QX63 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307610 2003 QR65 25/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307611 2003 QX76 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
307612 2003 QB77 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
307613 2003 QB80 27/08/2003 Needville Needville Obs. 820 m MPC · JPL
307614 2003 QQ80 22/08/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
307615 2003 QR82 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
307616 2003 QW90 23/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 443 km MPC · JPL
307617 2003 QK109 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307618 2003 RC22 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
307619 2003 RL27 06/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
307620 2003 SS12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
307621 2003 SW37 16/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
307622 2003 SX41 17/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
307623 2003 SL47 17/09/2003 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
307624 2003 SG53 19/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
307625 2003 SG57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
307626 2003 SS76 18/09/2003 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
307627 2003 SE78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307628 2003 SF83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
307629 2003 SE84 19/09/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
307630 2003 SO85 16/09/2003 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
307631 2003 SY92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
307632 2003 SU107 20/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307633 2003 SH110 20/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307634 2003 SK114 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307635 2003 SX115 16/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
307636 2003 SB116 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
307637 2003 SE116 16/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307638 2003 SC120 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
307639 2003 SA121 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307640 2003 SM121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
307641 2003 SK130 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307642 2003 SU138 20/09/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
307643 2003 SH144 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
307644 2003 SH148 16/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
307645 2003 SO154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
307646 2003 SH156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
307647 2003 SK158 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
307648 2003 SE160 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
307649 2003 SW173 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307650 2003 SR176 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307651 2003 SR180 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
307652 2003 SD181 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307653 2003 SW188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
307654 2003 SN196 20/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307655 2003 SR197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
307656 2003 SX198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
307657 2003 SE208 23/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307658 2003 SA215 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
307659 2003 SG216 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307660 2003 SB220 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
307661 2003 SC244 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307662 2003 SS254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
307663 2003 SG260 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
307664 2003 SD277 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307665 2003 SM290 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
307666 2003 SP294 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307667 2003 SS301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307668 2003 SP305 17/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
307669 2003 SW306 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307670 2003 SK307 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307671 2003 SC313 17/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307672 2003 SD315 22/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
307673 2003 SG320 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
307674 2003 SU324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
307675 2003 SP327 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
307676 2003 SV331 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
307677 2003 SA333 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307678 2003 SR333 26/09/2003 Apache Point SDSS 790 m MPC · JPL
307679 2003 ST352 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 850 m MPC · JPL
307680 2003 SG355 25/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
307681 2003 SA425 25/09/2003 Mauna Kea P. A. Wiegert 780 m MPC · JPL
307682 2003 TF1 04/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 1,4 km MPC · JPL
307683 2003 TU7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
307684 2003 TD11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
307685 2003 TF49 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
307686 2003 US3 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307687 2003 UV6 18/10/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
307688 2003 UW7 18/10/2003 Kleť Kleť Obs. 820 m MPC · JPL
307689 2003 UG8 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
307690 2003 UD11 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
307691 2003 UL14 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
307692 2003 UR16 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
307693 2003 UM19 20/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 1,1 km MPC · JPL
307694 2003 UW22 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
307695 2003 UG29 23/10/2003 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
307696 2003 UP38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
307697 2003 US39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
307698 2003 UU44 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307699 2003 UP53 18/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307700 2003 UC61 16/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL