Danh sách tiểu hành tinh/306501–306600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306501 1999 VH1 03/11/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., P. M. Motl 1,2 km MPC · JPL
306502 1999 VY31 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306503 1999 VB47 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306504 1999 VU51 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306505 1999 VH55 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306506 1999 VG96 09/11/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
306507 1999 VM101 09/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306508 1999 VC107 09/11/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
306509 1999 VB117 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
306510 1999 VW118 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
306511 1999 VR139 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306512 1999 VL171 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306513 1999 VM174 13/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
306514 1999 VX178 06/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
306515 1999 VX185 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
306516 1999 VZ209 12/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
306517 1999 WY 17/11/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
306518 1999 WF7 28/11/1999 Višnjan K. Korlević 1,1 km MPC · JPL
306519 1999 WZ17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
306520 1999 WS19 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
306521 1999 WW24 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
306522 1999 XZ14 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
306523 1999 XR35 07/12/1999 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
306524 1999 XO68 07/12/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
306525 1999 XW91 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
306526 1999 XD111 05/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
306527 1999 XF111 07/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
306528 1999 XH124 07/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
306529 1999 XM143 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306530 1999 XM194 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
306531 1999 XM195 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306532 1999 XA198 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306533 1999 XF198 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306534 1999 XS207 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
306535 1999 XG210 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306536 1999 XU222 15/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306537 1999 XN232 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306538 1999 XY243 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
306539 1999 YV3 19/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306540 1999 YB6 30/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
306541 1999 YJ7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
306542 1999 YN8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
306543 1999 YU8 31/12/1999 Olathe Olathe 1,2 km MPC · JPL
306544 1999 YO12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
306545 1999 YS24 18/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
306546 2000 AM5 04/01/2000 Višnjan K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
306547 2000 AP8 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
306548 2000 AS35 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306549 2000 AC53 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306550 2000 AF89 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306551 2000 AT94 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306552 2000 AK154 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
306553 2000 AX158 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
306554 2000 AP194 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
306555 2000 AG219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
306556 2000 AQ225 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
306557 2000 BW13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
306558 2000 BL18 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306559 2000 BP46 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306560 2000 CH9 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306561 2000 CT68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
306562 2000 CM74 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
306563 2000 CM86 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306564 2000 CC118 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306565 2000 CO120 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306566 2000 CZ126 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306567 2000 CJ127 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
306568 2000 CU134 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
306569 2000 CA138 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
306570 2000 CR142 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306571 2000 DT2 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
306572 2000 DL5 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
306573 2000 DL47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306574 2000 DG69 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
306575 2000 DT104 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306576 2000 DQ117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
306577 2000 EO13 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
306578 2000 EC76 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306579 2000 ET108 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
306580 2000 EC134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
306581 2000 ED204 06/03/2000 Cerro Tololo DLS 2,4 km MPC · JPL
306582 2000 FW 26/03/2000 Prescott P. G. Comba 620 m MPC · JPL
306583 2000 FC4 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
306584 2000 FT7 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306585 2000 FH9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
306586 2000 FG22 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
306587 2000 FL24 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
306588 2000 FE54 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
306589 2000 FS64 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
306590 2000 GL3 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
306591 2000 GB28 05/04/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
306592 2000 GB44 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
306593 2000 GQ116 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
306594 2000 GJ120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
306595 2000 GG147 10/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
306596 2000 GU160 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
306597 2000 GE167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
306598 2000 GE176 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
306599 2000 HZ24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
306600 2000 HO27 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL