Danh sách tiểu hành tinh/306001–306100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306001 2009 TD42 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 10 km MPC · JPL
306002 2009 VO72 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
306003 2009 WM32 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
306004 2010 CZ9 08/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
306005 2010 CN10 08/02/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
306006 2010 CE31 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
306007 2010 CP93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
306008 2010 CO116 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
306009 2010 CJ127 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
306010 2010 CY136 15/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
306011 2010 CV158 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
306012 2010 CP168 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
306013 2010 CZ179 15/02/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
306014 2010 DC12 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
306015 2010 DL18 16/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
306016 2010 DO23 18/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
306017 2010 DY23 18/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
306018 2010 DE25 19/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
306019 Duren 2010 DD27 18/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
306020 Kormilov 2010 DC34 22/02/2010 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 940 m MPC · JPL
306021 2010 DT48 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
306022 2010 DU67 27/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
306023 2010 DF70 28/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
306024 2010 DF79 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
306025 2010 EV37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
306026 2010 EY70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
306027 2010 EX78 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
306028 2010 ER80 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
306029 2010 EL83 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
306030 2010 ET107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
306031 2010 ET122 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
306032 2010 EH123 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
306033 2010 EV125 13/03/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
306034 2010 EF126 22/07/2004 Mauna Kea C. Veillet 900 m MPC · JPL
306035 2010 EQ126 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
306036 2010 EJ130 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
306037 2010 EV133 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
306038 2010 ES136 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
306039 2010 EU137 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
306040 2010 EF139 21/02/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
306041 2010 EB140 10/09/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
306042 2010 EQ140 15/03/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
306043 2010 EM142 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
306044 2010 EQ163 03/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
306045 2010 FV4 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
306046 2010 FW5 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
306047 2010 FV82 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
306048 2010 FQ87 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
306049 2010 FW90 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
306050 2010 FA91 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
306051 2010 FR91 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
306052 2010 GO25 08/04/2010 Mayhill A. Lowe 820 m MPC · JPL
306053 2010 GE26 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
306054 2010 GD27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
306055 2010 GJ28 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
306056 2010 GY28 08/04/2010 Sandlot G. Hug 1,4 km MPC · JPL
306057 2010 GF31 04/04/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
306058 2010 GV31 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
306059 2010 GY33 09/04/2010 Kachina J. Hobart 540 m MPC · JPL
306060 2010 GB65 08/04/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
306061 2010 GC66 06/04/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
306062 2010 GL66 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
306063 2010 GG67 26/02/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
306064 2010 GQ95 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
306065 2010 GZ96 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
306066 2010 GG98 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
306067 2010 GW99 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
306068 2010 GF104 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
306069 2010 GQ105 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
306070 2010 GK106 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
306071 2010 GH107 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
306072 2010 GV107 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
306073 2010 GR109 26/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
306074 2010 GF118 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
306075 2010 GJ119 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
306076 2010 GC121 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
306077 2010 GJ123 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
306078 2010 GX123 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
306079 2010 GV127 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
306080 2010 GP138 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
306081 2010 GG140 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
306082 2010 GF141 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
306083 2010 GX142 10/04/2010 Westfield ARO 1,3 km MPC · JPL
306084 2010 GP154 15/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
306085 2010 GM156 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
306086 2010 GO159 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
306087 2010 GQ160 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
306088 2010 HD7 16/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
306089 2010 HE20 17/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
306090 2010 HP25 19/04/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
306091 2010 HA35 20/04/2010 WISE WISE 6,4 km MPC · JPL
306092 2010 HZ40 22/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
306093 2010 HO43 23/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
306094 2010 HG45 23/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
306095 2010 HB51 24/04/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
306096 2010 HD51 24/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
306097 2010 HS58 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
306098 2010 HS67 26/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
306099 2010 HS77 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
306100 2010 HY79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL