Danh sách tiểu hành tinh/306101–306200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
306101 2010 HZ81 06/08/2007 Lulin Observatory LUSS 940 m MPC · JPL
306102 2010 HS83 28/04/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
306103 2010 HE105 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
306104 2010 HE107 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
306105 2010 JU14 05/05/2010 Mayhill iTelescope Obs. 1,1 km MPC · JPL
306106 2010 JF29 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
306107 2010 JV30 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
306108 2010 JE32 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
306109 2010 JZ32 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
306110 2010 JK35 04/05/2010 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
306111 2010 JS37 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
306112 2010 JK38 04/05/2010 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
306113 2010 JN40 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
306114 2010 JP43 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
306115 2010 JQ47 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
306116 2010 JZ61 08/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
306117 2010 JO73 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
306118 2010 JC77 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
306119 2010 JX82 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
306120 2010 JY82 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
306121 2010 JB83 05/05/2010 Jarnac Jarnac Obs. 590 m MPC · JPL
306122 2010 JF83 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
306123 2010 JY84 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
306124 2010 JT87 12/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 840 m MPC · JPL
306125 2010 JW87 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
306126 2010 JK101 11/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
306127 2010 JE103 11/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
306128 Pipher 2010 JP109 12/05/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
306129 2010 JT110 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
306130 2010 JZ111 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
306131 2010 JT112 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
306132 2010 JU114 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
306133 2010 JY115 04/05/2010 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
306134 2010 JO121 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
306135 2010 JA129 13/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
306136 2010 JP135 14/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
306137 2010 JP148 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
306138 2010 JM153 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
306139 2010 JG174 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
306140 2010 KW8 17/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 4,3 km MPC · JPL
306141 2010 KN10 18/05/2010 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
306142 2010 KX14 17/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
306143 2010 KK17 17/05/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
306144 2010 KY35 21/05/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
306145 2010 KT36 19/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
306146 2010 KX38 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
306147 2010 KE54 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
306148 2010 KZ61 21/05/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
306149 2010 KC62 17/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
306150 2010 KM62 21/05/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
306151 2010 KV78 25/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
306152 2010 KH98 28/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
306153 2010 KV117 19/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
306154 2010 KY117 21/05/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
306155 2010 KL127 03/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
306156 2010 KX127 21/05/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
306157 2010 LC 01/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 3,2 km MPC · JPL
306158 2010 LO14 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
306159 2010 LS34 01/06/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 890 m MPC · JPL
306160 2010 LO60 04/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,2 km MPC · JPL
306161 2010 LJ63 01/06/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
306162 2010 LR104 13/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
306163 2010 MU2 21/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,7 km MPC · JPL
306164 2010 ML68 25/06/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
306165 2010 MF84 27/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
306166 2010 MB100 29/06/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
306167 2010 MP107 03/07/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
306168 2010 ME113 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
306169 2010 NJ 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
306170 2010 NP4 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
306171 2010 NS4 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
306172 2010 NA9 04/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
306173 2010 NK83 01/07/2010 WISE WISE 8,4 km MPC · JPL
306174 2010 OD77 02/12/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
306175 2010 TQ24 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
306176 2010 TH138 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
306177 2010 US82 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
306178 2010 WR11 13/03/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
306179 2010 WA55 02/04/2003 Cerro Tololo DLS 9,7 km MPC · JPL
306180 2011 AL67 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
306181 2011 CE71 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
306182 2011 DF19 17/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
306183 2011 FM3 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
306184 2011 FP17 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
306185 2011 FK132 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
306186 2011 KR15 12/11/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
306187 2011 KS15 26/01/2003 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
306188 2011 NJ 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
306189 2011 NS3 01/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
306190 2011 NV3 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
306191 2011 OT12 28/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
306192 2011 OE45 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
306193 2011 OU48 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
306194 2011 PV 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
306195 2011 PP1 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
306196 2011 PJ8 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
306197 2011 PQ8 18/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
306198 2011 PF10 29/07/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
306199 2011 QV1 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
306200 2011 QM3 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL