Danh sách tiểu hành tinh/304901–305000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304901 2007 RJ241 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 830 m MPC · JPL
304902 2007 RN245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304903 2007 RA257 14/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304904 2007 RT258 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
304905 2007 RK264 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
304906 2007 RQ271 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
304907 2007 RY277 05/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
304908 Steveoda 2007 RM281 13/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
304909 2007 RU283 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
304910 2007 RV283 05/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
304911 2007 RX284 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
304912 2007 RS287 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304913 2007 RK289 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304914 2007 RD292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
304915 2007 RV294 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
304916 2007 RA295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
304917 2007 RB296 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
304918 2007 RK296 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
304919 2007 RS296 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
304920 2007 RN301 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
304921 2007 RY301 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
304922 2007 RQ302 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
304923 2007 RG310 05/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
304924 2007 RF312 12/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
304925 2007 RG313 05/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
304926 2007 RH313 05/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
304927 2007 RC316 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304928 2007 RP320 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
304929 2007 RF321 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
304930 2007 RJ322 12/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
304931 2007 RY322 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
304932 2007 RB323 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304933 2007 RK324 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
304934 2007 RZ325 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
304935 2007 SE2 19/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,0 km MPC · JPL
304936 2007 SG2 19/09/2007 Altschwendt W. Ries 1,1 km MPC · JPL
304937 2007 SM11 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
304938 2007 SF16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
304939 2007 SP18 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
304940 2007 SR19 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
304941 2007 TC4 06/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 820 m MPC · JPL
304942 2007 TK4 06/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
304943 2007 TO4 06/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
304944 2007 TK6 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
304945 2007 TF8 07/10/2007 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
304946 2007 TS9 06/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
304947 2007 TZ9 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
304948 2007 TT16 04/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
304949 2007 TD17 07/10/2007 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 980 m MPC · JPL
304950 2007 TA31 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
304951 2007 TG37 04/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
304952 2007 TY40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304953 2007 TG41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
304954 2007 TP49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304955 2007 TM51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304956 2007 TW51 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304957 2007 TM52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304958 2007 TT63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
304959 2007 TX66 12/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
304960 2007 TT77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304961 2007 TV83 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
304962 2007 TR93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304963 2007 TE94 07/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304964 2007 TR99 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
304965 2007 TL125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304966 2007 TM126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
304967 2007 TC130 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
304968 2007 TE132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
304969 2007 TN132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
304970 2007 TG151 09/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
304971 2007 TT151 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
304972 2007 TF153 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
304973 2007 TL160 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
304974 2007 TG161 11/10/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
304975 2007 TR162 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
304976 2007 TF171 12/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,5 km MPC · JPL
304977 2007 TA177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
304978 2007 TE179 07/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
304979 2007 TQ186 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
304980 2007 TS203 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
304981 2007 TR214 07/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304982 2007 TF215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304983 2007 TH216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304984 2007 TZ216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304985 2007 TZ217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304986 2007 TP218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304987 2007 TT227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304988 2007 TB228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304989 2007 TU230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304990 2007 TZ231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304991 2007 TN239 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304992 2007 TV240 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304993 2007 TV244 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
304994 2007 TR248 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304995 2007 TS248 11/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
304996 2007 TG254 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
304997 2007 TL258 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
304998 2007 TS261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304999 2007 TY262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305000 2007 TJ263 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also