Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/304701–304800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304701 2006 WJ177 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
304702 2006 WT179 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304703 2006 WL187 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
304704 2006 WO189 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
304705 2006 WW193 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304706 2006 WU194 29/11/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
304707 2006 WD195 29/11/2006 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
304708 2006 WB198 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304709 2006 WR198 19/11/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
304710 2006 WE199 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
304711 2006 WO199 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304712 2006 WB200 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304713 2006 WL203 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
304714 2006 XB3 11/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
304715 2006 XG5 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
304716 2006 XH5 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
304717 2006 XU5 07/12/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
304718 2006 XA7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
304719 2006 XT14 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304720 2006 XA16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
304721 2006 XZ18 11/12/2006 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
304722 2006 XZ21 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
304723 2006 XR23 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
304724 2006 XC25 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
304725 2006 XA26 12/12/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
304726 2006 XS26 12/12/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
304727 2006 XR27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
304728 2006 XC29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
304729 2006 XF31 15/12/2006 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,5 km MPC · JPL
304730 2006 XJ32 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304731 2006 XR34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
304732 2006 XF37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
304733 2006 XE38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304734 2006 XH38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304735 2006 XY39 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304736 2006 XQ40 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304737 2006 XK46 13/12/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
304738 2006 XO47 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
304739 2006 XE57 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304740 2006 XC65 12/12/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
304741 2006 XT65 12/12/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
304742 2006 XC70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304743 2006 XQ71 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304744 2006 XZ71 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
304745 2006 YR3 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
304746 2006 YD5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
304747 2006 YL10 21/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
304748 2006 YE14 22/12/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
304749 2006 YZ17 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304750 2006 YJ20 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304751 2006 YX21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304752 2006 YK38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
304753 2006 YO47 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
304754 2006 YT52 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
304755 2007 AW10 08/01/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
304756 2007 AS11 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304757 2007 AB19 15/01/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
304758 2007 AC19 15/01/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
304759 2007 BO16 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
304760 2007 BG21 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
304761 2007 BV26 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304762 2007 CH 06/02/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
304763 2007 CQ25 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304764 2007 CF43 08/02/2007 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
304765 2007 DW4 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
304766 2007 DW14 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304767 2007 DA38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
304768 2007 DB40 19/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304769 2007 DV77 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304770 2007 EO67 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
304771 2007 EX149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
304772 2007 EQ184 13/03/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
304773 2007 EF188 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
304774 2007 GZ30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
304775 2007 GY46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
304776 2007 GZ62 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
304777 2007 HB12 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
304778 2007 HL17 16/04/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
304779 2007 JY43 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
304780 2007 LO21 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304781 2007 LM31 14/06/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
304782 2007 MX3 18/06/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
304783 2007 MN7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304784 2007 MT15 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
304785 2007 MK19 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
304786 2007 ME26 23/06/2007 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
304787 2007 NF1 11/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
304788 Cresques 2007 NZ1 13/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
304789 2007 NS3 12/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 970 m MPC · JPL
304790 2007 NE5 15/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 940 m MPC · JPL
304791 2007 NN7 15/07/2007 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
304792 2007 OD 16/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
304793 2007 OP9 24/07/2007 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
304794 2007 PW2 07/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 830 m MPC · JPL
304795 2007 PD3 04/08/2007 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
304796 2007 PS6 09/08/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 960 m MPC · JPL
304797 2007 PW6 09/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
304798 2007 PF8 06/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
304799 2007 PK10 09/08/2007 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
304800 2007 PH12 10/08/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL