Danh sách tiểu hành tinh/305501–305600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305501 2008 EM98 03/03/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
305502 2008 EU100 08/03/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
305503 2008 EK108 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305504 2008 ED109 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
305505 2008 EB116 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
305506 2008 EL116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305507 2008 EK117 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
305508 2008 EE146 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
305509 2008 ET146 10/03/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
305510 2008 EX148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
305511 2008 EE150 07/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
305512 2008 EU158 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305513 2008 EC163 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
305514 2008 EB167 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
305515 2008 FF4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305516 2008 FQ9 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305517 2008 FB11 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305518 2008 FG12 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
305519 2008 FE17 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305520 2008 FU18 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
305521 2008 FV19 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
305522 2008 FA35 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
305523 2008 FV36 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
305524 2008 FC43 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305525 2008 FB60 29/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
305526 2008 FB64 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
305527 2008 FN91 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
305528 2008 FK123 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
305529 2008 FS123 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305530 2008 FZ125 29/03/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,4 km MPC · JPL
305531 2008 GS2 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305532 2008 GS7 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
305533 2008 GN10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
305534 2008 GW27 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
305535 2008 GE52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
305536 2008 GU59 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
305537 2008 GM64 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305538 2008 GR82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
305539 2008 GE129 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305540 2008 HB7 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
305541 2008 HN20 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305542 2008 HU48 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305543 2008 QY40 25/08/2008 Palomar M. E. Schwamb, M. E. Brown, D. L. Rabinowitz 352 km MPC · JPL
305544 2008 QS47 26/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
305545 2008 SO73 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305546 2008 SP211 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
305547 2008 SY256 21/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
305548 2008 TO22 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
305549 2008 UV38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
305550 2008 UL70 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305551 2008 UJ119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305552 2008 UC126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
305553 2008 UL182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
305554 2008 UM187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
305555 2008 UM217 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
305556 2008 UG270 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
305557 2008 UJ282 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305558 2008 UT304 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
305559 2008 UQ336 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
305560 2008 UR370 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
305561 2008 VA23 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
305562 2008 VT39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
305563 2008 VL58 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305564 2008 VO76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
305565 2008 WH42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
305566 2008 WK45 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305567 2008 WC58 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
305568 2008 WR72 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305569 2008 WG89 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
305570 2008 WG113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305571 2008 WZ139 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
305572 2008 WE140 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
305573 2008 XJ3 06/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,6 km MPC · JPL
305574 2008 XA30 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305575 2008 XO37 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305576 2008 XC47 04/12/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
305577 2008 YY5 22/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
305578 2008 YZ12 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305579 2008 YG17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
305580 2008 YO22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
305581 2008 YU42 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305582 2008 YX44 25/01/1998 Modra A. Galád 760 m MPC · JPL
305583 2008 YP46 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
305584 2008 YX47 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
305585 2008 YP50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
305586 2008 YC53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
305587 2008 YC63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
305588 2008 YM64 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305589 2008 YG75 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
305590 2008 YD87 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305591 2008 YA88 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305592 2008 YO95 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
305593 2008 YR95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305594 2008 YL100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305595 2008 YD106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305596 2008 YQ108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
305597 2008 YY118 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
305598 2008 YF120 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
305599 2008 YB124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305600 2008 YC127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL