Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/304501–304600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304501 2006 UM162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
304502 2006 UZ163 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
304503 2006 UY175 16/10/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
304504 2006 UZ176 16/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
304505 2006 UM179 16/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
304506 2006 UR190 19/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
304507 2006 UU190 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
304508 2006 UP195 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304509 2006 UM197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304510 2006 UT199 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304511 2006 UY201 22/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
304512 2006 UY202 22/10/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
304513 2006 UB208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304514 2006 US208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304515 2006 UO210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304516 2006 UU212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304517 2006 UH214 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304518 2006 UJ215 27/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,2 km MPC · JPL
304519 2006 UC218 27/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,3 km MPC · JPL
304520 2006 UJ219 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
304521 2006 UV225 20/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
304522 2006 UX227 20/10/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
304523 2006 UC235 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
304524 2006 UH235 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
304525 2006 UQ243 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
304526 2006 UD255 27/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
304527 2006 UU256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304528 2006 UH263 31/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
304529 2006 UZ263 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304530 2006 UG267 27/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
304531 2006 UL269 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304532 2006 UV269 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
304533 2006 UJ270 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304534 2006 UA271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
304535 2006 UR271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
304536 2006 UT271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
304537 2006 US274 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304538 2006 UK276 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
304539 2006 UX280 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304540 2006 UF283 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304541 2006 UJ283 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304542 2006 UT284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
304543 2006 UF285 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
304544 2006 UP285 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304545 2006 UR287 29/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304546 2006 UC289 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304547 2006 UC314 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
304548 2006 UO323 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
304549 2006 UM325 20/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
304550 2006 UD328 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304551 2006 UT328 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
304552 2006 UB329 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304553 2006 UG332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
304554 2006 US332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
304555 2006 UC336 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304556 2006 UE337 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
304557 2006 UL352 26/10/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,6 km MPC · JPL
304558 2006 UW359 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304559 2006 UP360 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
304560 2006 VO3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304561 2006 VO5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304562 2006 VE6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304563 2006 VQ6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304564 2006 VG7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304565 2006 VN8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304566 2006 VF9 11/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
304567 2006 VP11 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
304568 2006 VE19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
304569 2006 VH19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
304570 2006 VF26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304571 2006 VJ28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
304572 2006 VD29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
304573 2006 VM31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304574 2006 VO34 11/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
304575 2006 VL36 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304576 2006 VY36 11/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
304577 2006 VX38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304578 2006 VN42 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304579 2006 VS42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
304580 2006 VP44 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304581 2006 VB46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304582 2006 VL46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
304583 2006 VY47 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304584 2006 VC49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304585 2006 VV49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304586 2006 VY49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304587 2006 VV52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
304588 2006 VS53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304589 2006 VE54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
304590 2006 VO57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304591 2006 VU57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304592 2006 VC60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304593 2006 VC61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
304594 2006 VE63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
304595 2006 VW63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304596 2006 VJ65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
304597 2006 VJ66 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304598 2006 VP69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
304599 2006 VA70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304600 2006 VM70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL