Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/305401–305500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305401 2008 CD80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305402 2008 CO82 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
305403 2008 CR84 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305404 2008 CD85 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305405 2008 CC86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
305406 2008 CH91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305407 2008 CZ91 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
305408 2008 CF92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305409 2008 CV95 08/02/2008 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
305410 2008 CX97 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305411 2008 CS104 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
305412 2008 CP105 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
305413 2008 CR107 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
305414 2008 CG110 09/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
305415 2008 CX113 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
305416 2008 CV117 11/02/2008 Dauban F. Kugel 3,9 km MPC · JPL
305417 2008 CS121 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305418 2008 CE127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305419 2008 CH133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
305420 2008 CP133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
305421 2008 CS133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305422 2008 CF134 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
305423 2008 CJ134 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
305424 2008 CO138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305425 2008 CY138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
305426 2008 CJ141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305427 2008 CR146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305428 2008 CU146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305429 2008 CT147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
305430 2008 CS150 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305431 2008 CB154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
305432 2008 CK163 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305433 2008 CM163 10/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
305434 2008 CP172 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305435 2008 CJ174 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
305436 2008 CJ175 06/02/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
305437 2008 CA178 06/02/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
305438 2008 CU180 31/07/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
305439 2008 CH186 02/02/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
305440 2008 CU187 03/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
305441 2008 CD190 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
305442 2008 CQ192 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
305443 2008 CW192 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305444 2008 CG194 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
305445 2008 CM195 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305446 2008 CP195 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
305447 2008 CP202 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305448 2008 CC205 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
305449 2008 CL209 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305450 2008 CL211 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305451 2008 CH213 09/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
305452 2008 CD214 11/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
305453 2008 DC1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305454 2008 DP4 27/02/2008 Wildberg R. Apitzsch 3,2 km MPC · JPL
305455 2008 DQ6 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
305456 2008 DU8 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305457 2008 DC10 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
305458 2008 DA11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305459 2008 DU18 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305460 2008 DD19 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305461 2008 DT23 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305462 2008 DO24 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
305463 2008 DN25 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
305464 2008 DB26 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
305465 2008 DE30 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305466 2008 DW33 27/02/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
305467 2008 DR36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
305468 2008 DU38 27/02/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
305469 2008 DY38 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
305470 2008 DE40 27/02/2008 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
305471 2008 DB46 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
305472 2008 DM48 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305473 2008 DS48 29/02/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
305474 2008 DF49 29/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
305475 2008 DT54 28/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
305476 2008 DY56 27/02/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
305477 2008 DU59 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
305478 2008 DE62 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
305479 2008 DQ68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305480 2008 DT71 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305481 2008 DZ72 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
305482 2008 DG73 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
305483 2008 DH74 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
305484 2008 DB84 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
305485 2008 DL88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305486 2008 DC89 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305487 2008 EZ1 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
305488 2008 ER3 01/03/2008 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
305489 2008 EN13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305490 2008 EC14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305491 2008 EK24 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
305492 2008 ES35 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305493 2008 EQ40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305494 2008 EQ47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
305495 2008 EK58 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305496 2008 EN68 07/03/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
305497 2008 EP74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305498 2008 EU74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305499 2008 EJ87 08/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
305500 2008 EM96 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL