Danh sách tiểu hành tinh/303901–304000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303901 2005 TY137 07/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
303902 2005 TJ142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303903 2005 TN144 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
303904 2005 TF151 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
303905 2005 TV152 05/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
303906 2005 TY156 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303907 2005 TW162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
303908 2005 TL167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303909 Tomknops 2005 TK170 11/10/2005 Uccle P. De Cat 2,6 km MPC · JPL
303910 2005 TL175 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303911 2005 UB22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
303912 2005 UC22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303913 2005 UL25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
303914 2005 UJ72 23/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
303915 2005 UQ81 21/10/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
303916 2005 UH122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
303917 2005 UM124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
303918 2005 UR193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303919 2005 UO194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
303920 2005 UK201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
303921 2005 UY207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303922 2005 UM269 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
303923 2005 UY276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
303924 2005 UG283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
303925 2005 UW298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
303926 2005 UX387 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
303927 2005 UV392 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
303928 2005 UP439 29/10/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
303929 2005 UQ496 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
303930 2005 UZ503 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 1,1 km MPC · JPL
303931 2005 UN516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
303932 2005 UZ528 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303933 2005 VQ 03/11/2005 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
303934 2005 VF62 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
303935 2005 VV119 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303936 2005 VY126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
303937 2005 VS128 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
303938 2005 VS131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,3 km MPC · JPL
303939 2005 WO23 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303940 2005 WE40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
303941 2005 WZ84 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303942 2005 WF85 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
303943 2005 WL141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303944 2005 WY182 26/11/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
303945 2005 WH204 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
303946 2005 XR28 01/12/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
303947 2005 XZ85 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
303948 2005 XZ109 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 910 m MPC · JPL
303949 2005 XT114 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303950 2005 YK18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303951 2005 YN21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
303952 2005 YR40 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
303953 2005 YB52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
303954 2005 YF54 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
303955 2005 YS66 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
303956 2005 YZ67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
303957 2005 YD83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303958 2005 YB132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
303959 2005 YW195 24/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
303960 2005 YF242 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
303961 2005 YN259 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
303962 2005 YD291 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
303963 2006 AR10 04/01/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
303964 2006 AJ16 04/01/2006 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
303965 2006 AL18 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
303966 2006 AE40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
303967 2006 AY47 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
303968 2006 AP63 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
303969 2006 AH80 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
303970 2006 AD88 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
303971 2006 AK102 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
303972 2006 BN5 21/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
303973 2006 BW10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303974 2006 BF22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
303975 2006 BD45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
303976 2006 BF45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
303977 2006 BD47 24/01/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303978 2006 BW67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
303979 2006 BA73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
303980 2006 BA74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303981 2006 BK80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
303982 2006 BR91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
303983 2006 BB93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303984 2006 BL99 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
303985 2006 BT108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
303986 2006 BN116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303987 2006 BH117 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
303988 2006 BT120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
303989 2006 BD132 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
303990 2006 BQ146 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
303991 2006 BD153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
303992 2006 BX155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303993 2006 BN165 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
303994 2006 BN168 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
303995 2006 BO168 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303996 2006 BY176 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
303997 2006 BK178 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
303998 2006 BT194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
303999 2006 BQ211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
304000 2006 BV229 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also