Danh sách tiểu hành tinh/304801–304900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304801 2007 PN14 08/08/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
304802 2007 PV14 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
304803 2007 PN15 08/08/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
304804 2007 PY20 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
304805 2007 PD27 09/08/2007 Palomar Palomar Obs. 980 m MPC · JPL
304806 2007 PA35 09/08/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
304807 2007 PQ35 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304808 2007 PM36 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
304809 2007 PB41 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
304810 2007 PU42 09/08/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
304811 2007 PJ45 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304812 2007 PO47 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
304813 Cesarina 2007 QA 16/08/2007 San Marcello M. Mazzucato, F. Dolfi 860 m MPC · JPL
304814 2007 QQ5 18/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
304815 2007 QE9 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
304816 2007 QE10 22/08/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
304817 2007 QV10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304818 2007 QA11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
304819 2007 QC11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304820 2007 QF16 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304821 2007 RB 01/09/2007 Eskridge G. Hug 790 m MPC · JPL
304822 2007 RU 02/09/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
304823 2007 RR5 05/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,4 km MPC · JPL
304824 2007 RL14 11/09/2007 Remanzacco Remanzacco Obs. 2,0 km MPC · JPL
304825 2007 RA18 13/09/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,0 km MPC · JPL
304826 2007 RM19 05/09/2007 Lulin Observatory LUSS 860 m MPC · JPL
304827 2007 RU20 03/09/2007 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
304828 2007 RD21 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
304829 2007 RO21 03/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
304830 2007 RY22 03/09/2007 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
304831 2007 RQ23 03/09/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
304832 2007 RW23 03/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
304833 2007 RB24 03/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304834 2007 RR25 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
304835 2007 RW27 04/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
304836 2007 RP28 04/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
304837 2007 RK32 05/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
304838 2007 RM32 05/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
304839 2007 RO32 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304840 2007 RJ36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
304841 2007 RU37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
304842 2007 RJ39 08/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
304843 2007 RF40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
304844 2007 RD41 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
304845 2007 RO41 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
304846 2007 RM49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
304847 2007 RY52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304848 2007 RD55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
304849 2007 RR55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304850 2007 RH57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304851 2007 RJ59 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
304852 2007 RF68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
304853 2007 RO68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
304854 2007 RW68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304855 2007 RZ68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
304856 2007 RA71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
304857 2007 RP72 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
304858 2007 RQ77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
304859 2007 RS80 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304860 2007 RF93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304861 2007 RY95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
304862 2007 RM97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
304863 2007 RS97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304864 2007 RW98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304865 2007 RF107 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
304866 2007 RU114 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
304867 2007 RU116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304868 2007 RL131 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304869 2007 RO131 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304870 2007 RS137 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
304871 2007 RA141 13/09/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
304872 2007 RN142 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
304873 2007 RD148 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 980 m MPC · JPL
304874 2007 RV148 12/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
304875 2007 RH149 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
304876 2007 RR151 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304877 2007 RF158 05/09/2007 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
304878 2007 RO158 12/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
304879 2007 RE161 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
304880 2007 RD166 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
304881 2007 RB168 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304882 2007 RS168 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
304883 2007 RZ174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304884 2007 RW175 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
304885 2007 RV176 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
304886 2007 RN179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
304887 2007 RY182 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304888 2007 RE189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304889 2007 RR193 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
304890 2007 RR198 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
304891 2007 RK199 13/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
304892 2007 RR200 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304893 2007 RX200 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304894 2007 RJ209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304895 2007 RJ213 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
304896 2007 RS223 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304897 2007 RG225 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
304898 2007 RE228 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
304899 2007 RY235 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304900 2007 RV238 14/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL