Danh sách tiểu hành tinh/303501–303600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303501 2005 ES142 10/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
303502 2005 EW148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
303503 2005 EP150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
303504 2005 ES151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
303505 2005 EW159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
303506 2005 ET163 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
303507 2005 EE167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
303508 2005 EN167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
303509 2005 EF171 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
303510 2005 EH177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303511 2005 EL183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
303512 2005 EN183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
303513 2005 ET186 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
303514 2005 ES189 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303515 2005 EN193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303516 2005 EW196 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
303517 2005 EV202 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
303518 2005 ED205 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
303519 2005 EH206 13/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
303520 2005 EA212 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303521 2005 EP212 04/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
303522 2005 EX219 10/03/2005 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
303523 2005 ER226 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303524 2005 EM227 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
303525 2005 EQ227 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303526 2005 ED234 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
303527 2005 EG234 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
303528 2005 EN248 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303529 2005 ED249 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
303530 2005 EW257 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
303531 2005 EZ260 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
303532 2005 EA265 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303533 2005 EM266 13/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
303534 2005 ES266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303535 2005 EK269 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
303536 2005 EW270 13/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
303537 2005 EM271 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303538 2005 EV271 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303539 2005 EF280 10/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
303540 2005 EU289 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
303541 2005 EQ312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
303542 2005 EE316 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
303543 2005 EG317 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
303544 2005 EJ318 08/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
303545 2005 EQ324 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
303546 Bourbaki 2005 FR 16/03/2005 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 3,1 km MPC · JPL
303547 2005 FY8 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
303548 2005 GM 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
303549 2005 GN5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
303550 2005 GW5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303551 2005 GG9 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
303552 2005 GO12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
303553 2005 GL21 03/04/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
303554 2005 GA34 06/04/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
303555 2005 GY34 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
303556 2005 GH44 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
303557 2005 GU44 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
303558 2005 GM47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
303559 2005 GT51 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
303560 2005 GO53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
303561 2005 GY55 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
303562 2005 GT56 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303563 2005 GW59 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
303564 2005 GD65 02/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
303565 2005 GP67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
303566 2005 GR77 06/04/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
303567 2005 GS90 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
303568 2005 GS94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303569 2005 GK99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
303570 2005 GB105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303571 2005 GB110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
303572 2005 GH110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
303573 2005 GC111 04/04/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
303574 2005 GW116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
303575 2005 GL117 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
303576 2005 GP123 08/04/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
303577 2005 GT123 08/04/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
303578 2005 GO124 09/04/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
303579 2005 GM127 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
303580 2005 GM131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303581 2005 GX132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303582 2005 GU134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
303583 2005 GP140 04/04/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
303584 2005 GG141 02/04/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
303585 2005 GH145 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
303586 2005 GZ148 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303587 2005 GJ149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
303588 2005 GT150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303589 2005 GM157 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
303590 2005 GM173 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303591 2005 GK176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
303592 2005 GL176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
303593 2005 GU182 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303594 2005 GB192 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
303595 2005 GZ199 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
303596 2005 GP220 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
303597 2005 GU226 14/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
303598 2005 HR5 30/04/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
303599 2005 HB6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303600 2005 JP1 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL