Danh sách tiểu hành tinh/304101–304200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304101 2006 HQ59 24/04/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
304102 2006 HK65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304103 2006 HU71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304104 2006 HD73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304105 2006 HF78 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304106 2006 HX91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304107 2006 HW93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304108 2006 HO96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304109 2006 HA100 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304110 2006 HQ108 30/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304111 2006 HJ118 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
304112 2006 HC120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304113 2006 JK5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
304114 2006 JP22 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304115 2006 JY23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
304116 2006 JF24 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
304117 2006 JC32 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304118 2006 JM37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
304119 2006 JD40 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304120 2006 JG45 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304121 2006 JD55 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
304122 2006 JY73 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 750 m MPC · JPL
304123 2006 KT2 18/05/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
304124 2006 KM5 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304125 2006 KU7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
304126 2006 KG13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304127 2006 KK14 20/05/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
304128 2006 KD15 20/05/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
304129 2006 KY36 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
304130 2006 KJ40 18/05/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
304131 2006 KL42 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
304132 2006 KA47 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
304133 2006 KC51 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
304134 2006 KB64 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
304135 2006 KE64 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304136 2006 KO64 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
304137 2006 KP70 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304138 2006 KR77 24/05/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
304139 2006 KT77 24/05/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
304140 2006 KU79 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
304141 2006 KP80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
304142 2006 KW81 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
304143 2006 KJ84 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304144 2006 KV92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304145 2006 KF99 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304146 2006 KH102 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304147 2006 KR115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
304148 2006 KB122 26/05/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
304149 2006 KM143 29/05/2006 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
304150 2006 LL2 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304151 2006 ME14 17/06/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
304152 2006 NH 03/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 2,2 km MPC · JPL
304153 2006 OU10 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 2,1 km MPC · JPL
304154 2006 OW17 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
304155 2006 OO18 20/07/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
304156 2006 OU19 20/07/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
304157 2006 OT20 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
304158 2006 OV21 18/07/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
304159 2006 PF 02/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,4 km MPC · JPL
304160 2006 PG1 13/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
304161 2006 PE3 12/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
304162 2006 PS6 12/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
304163 2006 PQ7 12/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
304164 2006 PN10 13/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
304165 2006 PG12 13/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
304166 2006 PL15 15/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
304167 2006 PX16 15/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
304168 2006 PK20 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
304169 2006 PW25 13/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
304170 2006 PP37 13/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
304171 2006 PF39 14/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
304172 2006 PX40 14/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
304173 2006 PN43 15/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,6 km MPC · JPL
304174 2006 PQ43 06/08/2006 Lulin C.-S. Lin, Q.-z. Ye 2,4 km MPC · JPL
304175 2006 QT3 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304176 2006 QP5 16/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
304177 2006 QK9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
304178 2006 QH17 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
304179 2006 QC18 17/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
304180 2006 QA26 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
304181 2006 QG34 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304182 2006 QV37 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
304183 2006 QO41 17/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
304184 2006 QH52 23/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
304185 2006 QC53 23/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
304186 2006 QN56 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304187 2006 QF57 23/08/2006 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
304188 2006 QZ59 19/08/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
304189 2006 QU65 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304190 2006 QY65 25/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
304191 2006 QY70 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304192 2006 QW78 23/08/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
304193 2006 QM79 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
304194 2006 QP80 24/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
304195 2006 QG82 25/08/2006 Pises Pises Obs. 2,0 km MPC · JPL
304196 2006 QL92 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304197 2006 QL96 16/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
304198 2006 QA98 22/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
304199 2006 QF100 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
304200 2006 QJ102 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL