Danh sách tiểu hành tinh/304001–304100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304001 2006 BJ241 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
304002 2006 BZ260 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
304003 2006 BM264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
304004 2006 BQ269 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
304005 2006 CZ2 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
304006 2006 CR15 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304007 2006 CE22 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
304008 2006 CY26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304009 2006 CQ27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
304010 2006 CK40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
304011 2006 CQ61 03/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
304012 2006 DA2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
304013 2006 DV5 20/02/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
304014 2006 DL8 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
304015 2006 DO10 20/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
304016 2006 DB11 21/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304017 2006 DA23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304018 2006 DH27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
304019 2006 DH33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304020 2006 DN37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
304021 2006 DS41 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304022 2006 DP45 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
304023 2006 DC47 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
304024 2006 DF55 24/02/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
304025 2006 DR59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
304026 2006 DK67 22/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
304027 2006 DM69 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
304028 2006 DO69 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304029 2006 DV73 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
304030 2006 DA74 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304031 2006 DM81 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
304032 2006 DR89 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
304033 2006 DX89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
304034 2006 DS90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
304035 2006 DY92 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304036 2006 DX101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304037 2006 DO104 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304038 2006 DE115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304039 2006 DY119 20/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
304040 2006 DH134 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
304041 2006 DL134 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
304042 2006 DR140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
304043 2006 DN150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304044 2006 DK153 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
304045 2006 DT166 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304046 2006 DR189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
304047 2006 DL194 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
304048 2006 DO216 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
304049 2006 ED19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
304050 2006 EQ19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
304051 2006 ES33 03/03/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
304052 2006 EV33 03/03/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304053 2006 EX33 03/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
304054 2006 EB38 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
304055 2006 EM48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
304056 2006 EG65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
304057 2006 EA66 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304058 2006 FH3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
304059 2006 FX3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304060 2006 FQ12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
304061 2006 FB13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304062 2006 FW15 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
304063 2006 FY16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
304064 2006 FM22 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
304065 2006 FM23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
304066 2006 FN24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304067 2006 FT34 25/03/2006 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
304068 2006 FB38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
304069 2006 FR47 24/03/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
304070 2006 FO49 25/03/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
304071 2006 FS53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
304072 2006 GQ15 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
304073 2006 GK21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
304074 2006 GR24 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
304075 2006 GT25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
304076 2006 GP30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
304077 2006 GO31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
304078 2006 GW35 07/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
304079 2006 GQ37 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304080 2006 GN38 04/04/2006 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
304081 2006 GK40 06/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
304082 2006 GL40 06/04/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
304083 2006 GW47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
304084 2006 GL54 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
304085 2006 GP54 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304086 2006 HZ1 18/04/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
304087 2006 HP3 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
304088 2006 HX5 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
304089 2006 HQ18 21/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304090 2006 HG19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304091 2006 HV20 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
304092 2006 HR28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304093 2006 HM29 23/04/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
304094 2006 HV32 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
304095 2006 HT36 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304096 2006 HF50 26/04/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
304097 2006 HK50 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
304098 2006 HT51 26/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
304099 2006 HG57 24/04/2006 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
304100 2006 HU57 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL