Danh sách tiểu hành tinh/303101–303200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303101 2004 BW92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
303102 2004 BJ96 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
303103 2004 BR107 28/01/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
303104 2004 BZ107 28/01/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
303105 2004 BK117 28/01/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
303106 2004 BR120 31/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
303107 2004 BD121 31/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
303108 2004 BQ137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
303109 2004 BR143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
303110 2004 BE144 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303111 2004 BF151 18/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
303112 2004 BA153 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
303113 2004 BD162 16/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
303114 2004 CA1 09/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
303115 2004 CB2 12/02/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 4,1 km MPC · JPL
303116 2004 CE5 10/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
303117 2004 CK16 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303118 2004 CF20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303119 2004 CE30 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
303120 2004 CN40 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
303121 2004 CQ43 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303122 2004 CF45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303123 2004 CC56 14/02/2004 Nogales Tenagra II Obs. 3,0 km MPC · JPL
303124 2004 CT58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
303125 2004 CR62 11/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
303126 2004 CP71 13/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
303127 2004 CL76 11/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
303128 2004 CH83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303129 2004 CF89 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
303130 2004 CS91 13/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
303131 2004 CF92 14/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
303132 2004 CU92 14/02/2004 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
303133 2004 CG102 12/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
303134 2004 CU107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
303135 2004 CJ111 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
303136 2004 CV112 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
303137 2004 CW112 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
303138 2004 CX130 12/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
303139 2004 DM10 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
303140 2004 DA15 17/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
303141 2004 DU23 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
303142 2004 DU24 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
303143 2004 DE41 18/02/2004 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
303144 2004 DN41 18/02/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
303145 2004 DB46 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
303146 2004 DH52 25/02/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
303147 2004 DD57 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
303148 2004 DD69 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,0 km MPC · JPL
303149 2004 DY70 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
303150 2004 DB77 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303151 2004 EL2 13/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
303152 2004 EQ5 11/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
303153 2004 EA20 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303154 2004 EG24 15/03/2004 Črni Vrh Črni Vrh 2,4 km MPC · JPL
303155 2004 EX29 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
303156 2004 EE34 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
303157 2004 EA44 13/03/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
303158 2004 EJ45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303159 2004 EX56 15/03/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
303160 2004 ET57 15/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
303161 2004 EG60 15/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
303162 2004 EM61 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
303163 2004 EL68 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
303164 2004 EK76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
303165 2004 EU78 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303166 2004 EN79 15/03/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
303167 2004 EE86 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
303168 2004 EO86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
303169 2004 EL87 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303170 2004 EY90 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303171 2004 EX103 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
303172 2004 EW108 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
303173 2004 FD9 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
303174 2004 FH11 23/03/2004 Socorro LINEAR AMO 1,5 km MPC · JPL
303175 2004 FA25 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303176 2004 FJ26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303177 2004 FW31 29/03/2004 Kleť Kleť Obs. 2,0 km MPC · JPL
303178 2004 FY34 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303179 2004 FJ37 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
303180 2004 FU53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303181 2004 FN63 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
303182 2004 FB75 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303183 2004 FZ75 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303184 2004 FS83 18/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
303185 2004 FQ90 20/03/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
303186 2004 FG95 19/03/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
303187 2004 FQ103 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
303188 2004 FL115 23/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
303189 2004 FB120 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
303190 2004 FS120 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
303191 2004 FJ136 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
303192 2004 FE146 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303193 2004 FO148 29/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
303194 2004 FF150 16/03/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
303195 2004 GB15 12/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
303196 2004 GN18 13/04/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
303197 2004 GB29 11/04/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
303198 2004 GJ41 12/04/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
303199 2004 GH43 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303200 2004 GK47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL