Danh sách tiểu hành tinh/303001–303100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303001 2003 WQ61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303002 2003 WE65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303003 2003 WQ70 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303004 2003 WG72 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
303005 2003 WO81 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
303006 2003 WZ88 16/11/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
303007 2003 WT91 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
303008 2003 WV102 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
303009 2003 WF105 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
303010 2003 WJ115 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
303011 2003 WR119 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
303012 2003 WZ121 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
303013 2003 WC125 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
303014 2003 WH126 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
303015 2003 WC127 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
303016 2003 WM132 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303017 2003 WS147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303018 2003 WB151 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
303019 2003 WH156 29/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
303020 2003 WH175 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303021 2003 WK178 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 900 m MPC · JPL
303022 2003 WD192 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
303023 2003 XC 01/12/2003 Nogales Tenagra II Obs. 4,0 km MPC · JPL
303024 2003 XV2 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303025 2003 XB3 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
303026 2003 XO3 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
303027 2003 XL19 15/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
303028 2003 YR6 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
303029 2003 YV9 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303030 2003 YV11 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
303031 2003 YF13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
303032 2003 YK19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
303033 2003 YX20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303034 2003 YY22 16/12/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
303035 2003 YS30 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
303036 2003 YR31 18/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
303037 2003 YH35 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
303038 2003 YD36 19/12/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
303039 2003 YR38 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303040 2003 YA46 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
303041 2003 YU56 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303042 2003 YQ59 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303043 2003 YG62 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
303044 2003 YK62 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
303045 2003 YL72 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
303046 2003 YN77 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
303047 2003 YV80 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
303048 2003 YA90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303049 2003 YM93 21/12/2003 Needville Needville Obs. 3,9 km MPC · JPL
303050 2003 YH102 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
303051 2003 YF103 19/12/2003 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
303052 2003 YC106 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
303053 2003 YZ107 25/12/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 2,3 km MPC · JPL
303054 2003 YM110 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
303055 2003 YN111 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
303056 2003 YB116 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
303057 2003 YP116 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
303058 2003 YF126 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
303059 2003 YH130 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
303060 2003 YK131 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303061 2003 YL134 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
303062 2003 YE135 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
303063 2003 YL141 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
303064 2003 YW144 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
303065 2003 YR145 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
303066 2003 YB151 29/12/2003 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
303067 2003 YD151 29/12/2003 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
303068 2003 YM151 29/12/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
303069 2003 YU152 29/12/2003 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
303070 2003 YE154 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
303071 2003 YR154 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
303072 2003 YZ154 30/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
303073 2003 YB155 30/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
303074 2003 YP158 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
303075 2003 YY167 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
303076 2003 YE175 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303077 2003 YK175 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303078 2003 YY175 22/12/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
303079 2004 AB 03/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
303080 2004 AU1 12/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
303081 2004 AC3 11/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
303082 2004 AY7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
303083 2004 AT16 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
303084 2004 AU21 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303085 2004 BN1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303086 2004 BZ8 17/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
303087 2004 BG9 17/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
303088 2004 BH12 16/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
303089 2004 BL15 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303090 2004 BE17 17/01/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
303091 2004 BQ23 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303092 2004 BU23 19/01/2004 Sandlot Sandlot Obs. 1,7 km MPC · JPL
303093 2004 BO32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303094 2004 BU34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303095 2004 BN43 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
303096 2004 BB54 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
303097 2004 BL58 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
303098 2004 BJ60 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
303099 2004 BV75 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
303100 2004 BK84 25/01/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL