Danh sách tiểu hành tinh/302901–303000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302901 2003 QG50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
302902 2003 QF105 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
302903 2003 QY112 30/08/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
302904 2003 RE 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
302905 2003 SQ29 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302906 2003 ST29 18/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
302907 2003 SR34 18/09/2003 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
302908 2003 SZ39 16/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302909 2003 SW42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
302910 2003 SC48 18/09/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
302911 2003 SS51 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302912 2003 ST51 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
302913 2003 SE57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
302914 2003 SS61 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302915 2003 SZ77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
302916 2003 SX94 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302917 2003 SC102 20/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
302918 2003 SM122 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
302919 2003 SA130 21/09/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
302920 2003 SX157 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302921 2003 SK168 23/09/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
302922 2003 SN178 19/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
302923 2003 SG195 20/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
302924 2003 SA211 23/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302925 2003 SW216 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302926 2003 SF222 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
302927 2003 SJ228 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
302928 2003 SE245 26/09/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
302929 2003 SY256 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
302930 2003 SB267 29/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
302931 2003 SP284 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302932 Francoballoni 2003 SB314 29/09/2003 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,2 km MPC · JPL
302933 2003 SY322 16/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302934 2003 SL332 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302935 2003 SC334 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
302936 2003 SB335 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
302937 2003 SA382 26/09/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
302938 2003 SX391 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
302939 2003 SW396 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
302940 2003 SR407 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
302941 2003 SD416 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
302942 2003 SE423 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
302943 2003 SQ429 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 540 m MPC · JPL
302944 2003 TU3 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
302945 2003 TP6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
302946 2003 TS20 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
302947 2003 TV36 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
302948 2003 UL6 18/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
302949 2003 UH8 18/10/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
302950 2003 UJ11 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
302951 2003 UF18 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302952 2003 UM41 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
302953 2003 UT42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
302954 2003 UG81 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
302955 2003 UQ91 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
302956 2003 UA95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
302957 2003 UQ109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
302958 2003 UZ166 22/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
302959 2003 UU175 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
302960 2003 US179 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302961 2003 UY209 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
302962 2003 UL219 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
302963 2003 UD224 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302964 2003 US239 24/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
302965 2003 UT240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
302966 2003 UF241 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302967 2003 UU248 25/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302968 2003 UD269 28/10/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
302969 2003 UT283 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302970 2003 UL302 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
302971 2003 UT302 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
302972 2003 UO304 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
302973 2003 UW314 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
302974 2003 UF315 29/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
302975 2003 UH317 19/10/2003 Apache Point SDSS 890 m MPC · JPL
302976 2003 UK317 19/10/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
302977 2003 UO327 17/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
302978 2003 UO336 18/10/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
302979 2003 UK339 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
302980 2003 UO357 13/06/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
302981 2003 UK374 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
302982 2003 UA376 22/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
302983 2003 US376 22/10/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
302984 2003 UB382 22/10/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
302985 2003 VB4 14/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
302986 2003 VL12 04/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
302987 2003 WD2 16/11/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
302988 2003 WH2 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
302989 2003 WL3 16/11/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
302990 2003 WQ22 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302991 2003 WV23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
302992 2003 WH26 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
302993 2003 WH29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
302994 2003 WR33 18/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302995 2003 WV34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
302996 2003 WP42 21/11/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
302997 2003 WE47 18/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302998 2003 WE52 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
302999 2003 WN59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303000 2003 WN60 18/11/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also