Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/303601–303700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303601 2005 JU4 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
303602 2005 JH8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,4 km MPC · JPL
303603 2005 JQ8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,3 km MPC · JPL
303604 2005 JP19 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303605 2005 JF20 04/05/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
303606 2005 JP20 04/05/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
303607 2005 JG23 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
303608 2005 JS23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
303609 2005 JK25 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
303610 2005 JP27 03/05/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
303611 2005 JG29 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303612 2005 JF30 04/05/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
303613 2005 JN33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
303614 2005 JQ34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
303615 2005 JK42 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
303616 2005 JV44 04/05/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
303617 2005 JW47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303618 2005 JP49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
303619 2005 JQ50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
303620 2005 JR50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303621 2005 JA53 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
303622 2005 JB54 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303623 2005 JR66 04/05/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
303624 2005 JS66 04/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
303625 2005 JX67 04/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
303626 2005 JK68 06/05/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
303627 2005 JU72 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303628 2005 JO76 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
303629 2005 JG80 10/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
303630 2005 JO81 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
303631 2005 JK86 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
303632 2005 JD90 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
303633 2005 JZ92 11/05/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
303634 2005 JL95 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
303635 2005 JO100 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303636 2005 JR105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
303637 2005 JX133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303638 2005 JZ139 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303639 2005 JM142 15/05/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
303640 2005 JC145 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
303641 2005 JN147 15/05/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
303642 2005 JW159 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
303643 2005 JM161 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
303644 2005 JQ167 12/05/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
303645 2005 JW176 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
303646 2005 KQ1 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
303647 2005 KL2 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
303648 Mikszáth 2005 KC9 27/05/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 680 m MPC · JPL
303649 2005 KP11 29/05/2005 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
303650 2005 LO2 02/06/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
303651 2005 LV13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303652 2005 LY17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303653 2005 LZ20 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
303654 2005 LX23 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303655 2005 LC30 12/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
303656 2005 LP35 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
303657 2005 LW36 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303658 2005 LV37 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
303659 2005 LO38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303660 2005 LZ44 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
303661 2005 LF49 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
303662 2005 LV52 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
303663 2005 MN2 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
303664 2005 MY11 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303665 2005 ML14 28/06/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
303666 2005 MB15 29/06/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
303667 2005 MA18 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
303668 2005 MH34 29/06/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
303669 2005 MD36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303670 2005 MU37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303671 2005 MS38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
303672 2005 MO40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303673 2005 MV40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303674 2005 MV41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303675 2005 MA47 28/06/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
303676 2005 MW50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303677 2005 MH53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
303678 2005 MH54 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
303679 2005 NA5 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
303680 2005 NP6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
303681 2005 NL18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
303682 2005 NG28 05/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
303683 2005 NA30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
303684 2005 NO37 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303685 2005 NH44 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303686 2005 NN60 09/07/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
303687 2005 NN64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
303688 2005 NY65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
303689 2005 NJ67 02/07/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
303690 2005 NO74 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
303691 2005 NA77 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
303692 2005 NH77 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303693 2005 NT80 12/07/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
303694 2005 NG111 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,8 km MPC · JPL
303695 2005 OL8 27/07/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
303696 2005 OH12 29/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
303697 2005 OJ16 29/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
303698 2005 OP18 30/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
303699 2005 OX22 29/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
303700 2005 OJ24 30/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL