Danh sách tiểu hành tinh/303201–303300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303201 2004 GV50 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303202 2004 GH51 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303203 2004 GH67 13/04/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
303204 2004 GV77 15/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
303205 2004 GQ83 14/04/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
303206 2004 HH7 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
303207 2004 HH39 17/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303208 2004 HN46 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303209 2004 HG50 23/04/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
303210 2004 HV58 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303211 2004 HZ63 23/04/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
303212 2004 JN10 12/05/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
303213 2004 JZ20 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
303214 2004 JY21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303215 2004 JJ29 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
303216 2004 JV34 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
303217 2004 JG49 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303218 2004 KX 17/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
303219 2004 KX10 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303220 2004 MM6 21/06/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
303221 2004 NC 06/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
303222 2004 NV 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
303223 2004 NW10 10/07/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
303224 2004 NZ29 14/07/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
303225 2004 NO30 14/07/2004 Siding Spring SSS 4,9 km MPC · JPL
303226 2004 NY30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
303227 2004 NM33 15/07/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
303228 2004 OQ6 16/07/2004 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
303229 2004 OU8 18/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303230 2004 PZ 06/08/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
303231 2004 PF22 08/08/2004 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
303232 2004 PG25 08/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
303233 2004 PD26 08/08/2004 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
303234 2004 PA34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
303235 2004 PL37 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
303236 2004 PJ40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303237 2004 PS41 08/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
303238 2004 PC50 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
303239 2004 PF54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
303240 2004 PP68 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
303241 2004 PP86 11/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
303242 2004 PM100 12/08/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
303243 2004 PB114 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303244 2004 QQ4 19/08/2004 Modra Modra Obs. 1,2 km MPC · JPL
303245 2004 QB9 19/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
303246 2004 QO9 21/08/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
303247 2004 QE10 21/08/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
303248 2004 QV16 25/08/2004 Anderson Mesa LONEOS APO 820 m MPC · JPL
303249 2004 QL24 26/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
303250 2004 RU10 07/09/2004 Socorro LINEAR ATE 850 m MPC · JPL
303251 2004 RW21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
303252 2004 RZ21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
303253 2004 RD35 07/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
303254 2004 RE43 08/09/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
303255 2004 RZ43 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
303256 2004 RW46 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
303257 2004 RO50 08/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
303258 2004 RO56 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
303259 2004 RU73 08/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
303260 2004 RP74 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
303261 2004 RV79 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303262 2004 RJ84 10/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
303263 2004 RJ102 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
303264 2004 RV105 08/09/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
303265 Littmann 2004 RH111 08/09/2004 Wrightwood J. W. Young 820 m MPC · JPL
303266 2004 RX125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
303267 2004 RV136 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
303268 2004 RT141 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303269 2004 RN155 10/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
303270 2004 RO155 10/09/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
303271 2004 RE170 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303272 2004 RF170 08/09/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
303273 2004 RD172 09/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
303274 2004 RM180 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
303275 2004 RF188 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
303276 2004 RA189 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
303277 2004 RC190 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
303278 2004 RB191 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
303279 2004 RK191 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
303280 2004 RH194 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
303281 2004 RE231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
303282 2004 RH251 14/09/2004 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
303283 2004 RA265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
303284 2004 RJ294 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
303285 2004 RG311 13/09/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
303286 2004 RH335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303287 2004 RQ336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303288 2004 RV336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
303289 2004 RH337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
303290 2004 RO345 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
303291 2004 RQ345 07/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
303292 2004 SV3 17/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
303293 2004 SU4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
303294 2004 SR8 17/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
303295 2004 SB13 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
303296 2004 ST14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
303297 2004 SN16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
303298 2004 SD24 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
303299 2004 SM40 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
303300 2004 SM55 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL