Danh sách tiểu hành tinh/302201–302300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302201 2001 UG87 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
302202 2001 UJ106 20/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
302203 2001 UQ111 21/10/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302204 2001 UB121 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302205 2001 UM133 21/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302206 2001 UJ138 23/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
302207 2001 UN142 23/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
302208 2001 UV145 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302209 2001 UP148 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
302210 2001 UW148 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
302211 2001 UM159 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302212 2001 UY169 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302213 2001 UT173 18/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302214 2001 UR176 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
302215 2001 UA191 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
302216 2001 UD199 19/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
302217 2001 UA207 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302218 2001 UX217 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
302219 2001 UH222 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
302220 2001 UD227 16/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
302221 2001 VO10 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302222 2001 VQ30 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302223 2001 VU31 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302224 2001 VG59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302225 2001 VV81 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
302226 2001 VU85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302227 2001 VT93 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302228 2001 VO102 12/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
302229 2001 VH113 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
302230 2001 VR128 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
302231 2001 WW4 20/11/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
302232 2001 WJ5 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
302233 2001 WS7 17/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302234 2001 WB24 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
302235 2001 WF26 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302236 2001 WK32 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302237 2001 WF33 17/11/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
302238 2001 WP42 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
302239 2001 WV59 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302240 2001 WY59 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302241 2001 WV72 20/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
302242 2001 WL98 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
302243 2001 WK100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
302244 2001 WN100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
302245 2001 WC104 21/11/2001 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
302246 2001 XY3 09/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
302247 2001 XW6 09/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302248 2001 XV31 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
302249 2001 XP32 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
302250 2001 XD33 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
302251 2001 XD49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302252 2001 XK70 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302253 2001 XU75 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302254 2001 XC84 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302255 2001 XG93 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302256 2001 XF96 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302257 2001 XT103 14/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
302258 2001 XX108 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302259 2001 XJ112 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
302260 2001 XS120 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302261 2001 XC122 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302262 2001 XM123 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302263 2001 XJ126 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302264 2001 XE131 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302265 2001 XB138 14/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
302266 2001 XN146 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302267 2001 XZ149 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
302268 2001 XM151 14/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
302269 2001 XB153 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302270 2001 XZ162 14/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
302271 2001 XC175 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302272 2001 XY175 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302273 2001 XD177 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
302274 2001 XQ184 14/12/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302275 2001 XP186 14/12/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
302276 2001 XM192 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302277 2001 XS198 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
302278 2001 XO222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302279 2001 XT223 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302280 2001 XC229 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302281 2001 XC233 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
302282 2001 XL235 15/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302283 2001 XN241 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302284 2001 XG247 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302285 2001 XS252 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302286 2001 XW260 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302287 2001 YQ1 18/12/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
302288 2001 YO19 17/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
302289 2001 YF28 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
302290 2001 YD31 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302291 2001 YS31 18/12/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302292 2001 YV31 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
302293 2001 YZ54 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302294 2001 YH68 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302295 2001 YN71 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302296 2001 YP79 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302297 2001 YJ80 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302298 2001 YM81 18/12/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
302299 2001 YV83 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
302300 2001 YK88 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL