Danh sách tiểu hành tinh/302101–302200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302101 2001 FA125 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
302102 2001 FE125 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
302103 2001 FH153 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302104 2001 FK156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
302105 2001 FA164 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
302106 2001 GG4 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302107 2001 HR56 24/04/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
302108 2001 KN29 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302109 2001 KS50 23/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
302110 2001 KK74 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302111 2001 MM3 20/06/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
302112 2001 MK11 25/06/2001 Shishikui Shishikui 4,3 km MPC · JPL
302113 2001 MO18 28/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
302114 2001 OJ33 19/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302115 2001 OS38 20/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302116 2001 OR52 21/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
302117 2001 PR37 11/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
302118 2001 PM38 11/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302119 2001 PF43 12/08/2001 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
302120 2001 QO13 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
302121 2001 QE36 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302122 2001 QA113 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
302123 2001 QM128 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
302124 2001 QT157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
302125 2001 QP169 21/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
302126 2001 QA177 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
302127 2001 QQ183 28/08/2001 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
302128 2001 QG186 21/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
302129 2001 QY193 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302130 2001 QL194 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302131 2001 QK209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
302132 2001 QD243 24/08/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
302133 2001 RG35 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302134 2001 RB41 11/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302135 2001 RS56 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302136 2001 RG82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
302137 2001 RG84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
302138 2001 RZ99 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302139 2001 RT103 12/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302140 2001 RL133 12/09/2001 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
302141 2001 SD5 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
302142 2001 SF11 16/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302143 2001 ST81 20/09/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
302144 2001 SQ83 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302145 2001 SC89 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
302146 2001 SY94 20/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
302147 2001 SF114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 820 m MPC · JPL
302148 2001 SV118 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302149 2001 SR157 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
302150 2001 SZ181 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
302151 2001 SQ201 19/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
302152 2001 SW220 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
302153 2001 SL221 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
302154 2001 SQ229 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302155 2001 SK247 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
302156 2001 SF286 27/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
302157 2001 SF301 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302158 2001 SN317 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
302159 2001 SV319 21/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
302160 2001 SA320 21/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302161 2001 SH322 25/09/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
302162 2001 SL333 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
302163 2001 SM346 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
302164 2001 SS346 25/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
302165 2001 ST351 18/09/2001 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
302166 2001 TM3 07/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
302167 2001 TS14 07/10/2001 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
302168 2001 TJ23 14/10/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
302169 2001 TD45 15/10/2001 Socorro LINEAR ATE · 370 m MPC · JPL
302170 2001 TG46 15/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
302171 2001 TJ51 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302172 2001 TZ56 10/10/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
302173 2001 TS59 13/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
302174 2001 TD60 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
302175 2001 TC88 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
302176 2001 TG95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302177 2001 TP108 14/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
302178 2001 TD115 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
302179 2001 TF122 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302180 2001 TX127 10/10/2001 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
302181 2001 TY129 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
302182 2001 TF132 11/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
302183 2001 TE163 11/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
302184 2001 TN172 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302185 2001 TO176 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
302186 2001 TA186 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302187 2001 TT234 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
302188 2001 TK243 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
302189 2001 TE245 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
302190 2001 TR251 14/10/2001 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
302191 2001 TH252 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
302192 2001 TU252 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
302193 2001 UA 16/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
302194 2001 UW26 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
302195 2001 UU45 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302196 2001 UC57 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302197 2001 UA64 18/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302198 2001 UB64 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
302199 2001 UB74 17/10/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
302200 2001 UG82 20/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL