Danh sách tiểu hành tinh/302001–302100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302001 2000 QB166 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302002 2000 QU185 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302003 2000 QV223 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302004 2000 QV226 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302005 2000 RF8 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302006 2000 RM34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302007 2000 RA83 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302008 2000 RT84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
302009 2000 RA98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
302010 2000 SH8 21/09/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
302011 2000 SN15 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
302012 2000 SM16 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302013 2000 SA18 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302014 2000 SU27 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302015 2000 SS31 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
302016 2000 SE42 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302017 2000 SS82 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302018 2000 SV92 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302019 2000 SR95 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302020 2000 SN96 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302021 2000 SW102 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302022 2000 SA131 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302023 2000 SD133 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
302024 2000 SM134 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302025 2000 SD135 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
302026 2000 SF135 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302027 2000 SR153 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302028 2000 SN164 26/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
302029 2000 SW181 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
302030 2000 SB206 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
302031 2000 SK214 26/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
302032 2000 SS240 26/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
302033 2000 SQ277 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302034 2000 SA285 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302035 2000 SU285 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302036 2000 SU286 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302037 2000 SL288 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
302038 2000 SM288 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
302039 2000 SF291 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302040 2000 SU302 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302041 2000 SM305 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
302042 2000 ST314 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
302043 2000 SG333 26/09/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
302044 2000 SD341 24/09/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
302045 2000 SE343 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302046 2000 SA348 21/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302047 2000 SR350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
302048 2000 TC18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302049 2000 TC24 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302050 2000 TX24 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302051 2000 TP27 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302052 2000 TX64 01/10/2000 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302053 2000 UN1 18/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
302054 2000 UU1 22/10/2000 Kleť Kleť Obs. 4,6 km MPC · JPL
302055 2000 UV2 22/10/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
302056 2000 UX15 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
302057 2000 UJ20 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
302058 2000 UJ29 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
302059 2000 UH69 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302060 2000 UV85 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302061 2000 UW111 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
302062 2000 VM38 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
302063 2000 VU59 01/11/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
302064 2000 WS6 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
302065 2000 WM26 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302066 2000 WC40 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302067 2000 WW46 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
302068 2000 WO65 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
302069 2000 WC69 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
302070 2000 WC73 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
302071 2000 WX74 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
302072 2000 WK76 20/11/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
302073 2000 WX81 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302074 2000 WF95 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
302075 2000 WK101 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302076 2000 WL101 25/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
302077 2000 WC106 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
302078 2000 WC147 29/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 6,9 km MPC · JPL
302079 2000 WQ152 29/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
302080 2000 WU155 30/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
302081 2000 WC180 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
302082 2000 WZ180 05/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
302083 2000 XP53 14/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 680 m MPC · JPL
302084 2000 YT 16/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
302085 2000 YE13 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
302086 2000 YJ20 25/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
302087 2000 YQ31 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
302088 2000 YU33 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302089 2000 YO48 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302090 2000 YG72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302091 2000 YW122 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
302092 2001 AA19 04/01/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
302093 2001 BC54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
302094 2001 CW29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
302095 2001 DO12 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
302096 2001 DR93 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
302097 2001 EH3 02/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
302098 2001 FG31 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302099 2001 FT93 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302100 2001 FA97 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL