Danh sách tiểu hành tinh/302801–302900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302801 2003 AK1 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
302802 2003 AG18 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
302803 2003 AY18 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
302804 2003 AL64 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302805 2003 AF73 11/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302806 2003 AH83 04/01/2003 Kitt Peak DLS 1,9 km MPC · JPL
302807 2003 BE6 23/01/2003 Kvistaberg UDAS 3,1 km MPC · JPL
302808 2003 BB16 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
302809 2003 BE24 25/01/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
302810 2003 BA31 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302811 2003 BB37 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
302812 2003 BJ63 28/01/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
302813 2003 BL70 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
302814 2003 BH72 28/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
302815 2003 BY73 29/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
302816 2003 BU75 29/01/2003 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
302817 2003 BH85 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302818 2003 BV91 25/01/2003 La Silla La Silla Obs. 980 m MPC · JPL
302819 2003 CJ1 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
302820 2003 CJ5 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
302821 2003 CC9 02/02/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
302822 2003 CG20 09/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
302823 2003 DQ8 22/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
302824 2003 DZ8 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
302825 2003 DX16 21/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
302826 2003 DC19 21/02/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
302827 2003 EM48 09/03/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302828 2003 ED52 11/03/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
302829 2003 EB63 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
302830 2003 FB 22/03/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
302831 2003 FH 23/03/2003 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
302832 2003 FK13 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
302833 2003 FP18 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
302834 2003 FG41 25/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302835 2003 FY44 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
302836 2003 FF54 25/03/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
302837 2003 FM54 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
302838 2003 FB55 25/03/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
302839 2003 FQ56 26/03/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
302840 2003 FP58 11/03/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
302841 2003 FC63 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
302842 2003 FQ66 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302843 2003 FW85 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
302844 2003 FV92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
302845 2003 FO100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
302846 2003 FF106 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302847 2003 FV113 31/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302848 2003 FW118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
302849 Richardboyle 2003 FB123 27/03/2003 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 5,8 km MPC · JPL
302850 2003 FY126 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
302851 2003 FN132 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
302852 2003 GR2 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302853 2003 GZ10 01/04/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302854 2003 GZ18 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
302855 2003 GX27 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
302856 2003 GF31 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
302857 2003 GM35 07/04/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
302858 2003 GN36 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
302859 2003 GY37 08/04/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
302860 2003 GJ38 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
302861 2003 GA39 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
302862 2003 GY44 07/04/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302863 2003 GN46 08/04/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
302864 2003 GJ54 01/04/2003 Kitt Peak DLS 2,9 km MPC · JPL
302865 2003 GN56 09/04/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
302866 2003 GU56 01/04/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
302867 2003 HJ4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
302868 2003 HW7 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
302869 2003 HT11 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
302870 2003 HF16 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
302871 2003 HA22 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 470 m MPC · JPL
302872 2003 HY24 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
302873 2003 HH35 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
302874 2003 HM37 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
302875 2003 HP47 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
302876 2003 HP49 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
302877 2003 HG51 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
302878 2003 HU58 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
302879 2003 JN6 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302880 2003 JY16 09/05/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302881 2003 JH17 08/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302882 2003 LZ 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
302883 2003 LL1 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
302884 2003 MH 19/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
302885 2003 NC2 01/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302886 2003 NS3 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
302887 2003 NN4 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302888 2003 NY12 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302889 2003 NE13 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
302890 2003 OE6 23/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302891 2003 OA11 27/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302892 2003 OF27 24/07/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
302893 2003 PK 01/08/2003 Črni Vrh J. Skvarč 1,1 km MPC · JPL
302894 2003 QM 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
302895 2003 QD5 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 870 m MPC · JPL
302896 2003 QA7 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
302897 2003 QW7 21/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
302898 2003 QU10 22/08/2003 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
302899 2003 QV18 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302900 2003 QD37 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL