Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/301901–302000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301901 1998 UP14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
301902 1998 UG19 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
301903 1998 UR50 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
301904 1998 WN32 19/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
301905 1998 WR41 24/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
301906 1998 XV5 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
301907 1998 XB9 12/12/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
301908 1998 XM14 15/12/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
301909 1998 XK15 15/12/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
301910 1998 YM8 25/12/1998 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
301911 1998 YW19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301912 1999 BU31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
301913 1999 FC73 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
301914 1999 JT110 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
301915 1999 LY2 05/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301916 1999 RL185 09/09/1999 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
301917 1999 SK2 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301918 1999 TJ64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301919 1999 TX194 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301920 1999 VJ100 09/11/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
301921 1999 VA137 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
301922 1999 VH159 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
301923 1999 VV187 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
301924 1999 VM209 14/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301925 1999 XZ69 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
301926 1999 XZ84 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
301927 1999 XH104 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
301928 1999 XF161 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
301929 1999 XP189 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
301930 1999 XC253 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
301931 1999 YP10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301932 2000 AL1 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
301933 2000 AU32 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301934 2000 AE48 03/01/2000 Gnosca S. Sposetti 2,3 km MPC · JPL
301935 2000 AG66 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
301936 2000 AH97 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
301937 2000 AN123 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
301938 2000 AD133 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
301939 2000 AE135 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
301940 2000 AA214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301941 2000 AS221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301942 2000 AP234 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301943 2000 AK235 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
301944 2000 AS254 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
301945 2000 BC15 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
301946 2000 BK15 28/01/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, G. Szabó 1,3 km MPC · JPL
301947 2000 CU10 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
301948 2000 CZ20 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
301949 2000 CM34 03/02/2000 Ondřejov P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
301950 2000 CE45 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
301951 2000 CZ79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301952 2000 CT124 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
301953 2000 CL130 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
301954 2000 CB135 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301955 2000 DW9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301956 2000 DR26 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
301957 2000 DK30 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
301958 2000 DQ49 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301959 2000 DA68 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
301960 2000 DP76 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
301961 2000 DF116 28/02/2000 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
301962 2000 ET26 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
301963 2000 EF34 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
301964 2000 EJ37 08/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
301965 2000 EN172 14/03/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
301966 2000 EJ198 01/03/2000 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
301967 2000 FS1 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301968 2000 FX2 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
301969 2000 FP9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301970 2000 GE27 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
301971 2000 GS29 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
301972 2000 GE142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
301973 2000 GV170 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
301974 2000 GU171 02/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
301975 2000 HL 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301976 2000 HX17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301977 2000 HY39 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301978 2000 HE81 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301979 2000 JC2 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
301980 2000 JO8 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301981 2000 JB20 06/05/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
301982 2000 KT4 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301983 2000 KW40 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301984 2000 KC43 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
301985 2000 KH66 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
301986 2000 LF7 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
301987 2000 NS 03/07/2000 Prescott P. G. Comba 790 m MPC · JPL
301988 2000 NN10 09/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
301989 2000 OL61 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
301990 2000 OA62 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 800 m MPC · JPL
301991 2000 PM1 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
301992 2000 QH14 24/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
301993 2000 QB41 24/08/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
301994 2000 QJ53 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
301995 2000 QW85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
301996 2000 QU86 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
301997 2000 QC117 29/08/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
301998 2000 QW147 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
301999 2000 QC157 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302000 2000 QD163 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also