Danh sách tiểu hành tinh/301801–301900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301801 2011 BT79 13/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
301802 2011 BS100 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301803 2011 MM2 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
301804 2011 MT5 19/08/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
301805 2011 MX6 15/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
301806 2011 MP8 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
301807 2011 NQ2 11/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
301808 2011 OO10 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
301809 2011 OG12 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301810 2011 OW14 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
301811 2011 OE20 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
301812 2011 OW24 14/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
301813 2011 OA25 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
301814 2011 PJ3 21/10/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
301815 2011 PF4 28/06/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
301816 2011 PO4 25/05/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
301817 2011 PB6 24/10/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
301818 2011 PC6 19/11/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
301819 2011 PE6 10/07/2005 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
301820 2011 PK8 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
301821 2011 PP8 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301822 2011 PB9 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
301823 2011 PC9 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301824 2011 PE9 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301825 2011 PK9 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301826 2011 PS9 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
301827 2011 QY1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301828 2011 QM7 27/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
301829 2011 QG8 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
301830 2011 QF12 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
301831 2011 QH14 05/03/2000 Cerro Tololo DLS 840 m MPC · JPL
301832 2011 QT16 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301833 2011 QY24 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301834 2011 QT33 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
301835 2011 QY49 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
301836 2011 RQ1 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301837 5581 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
301838 6226 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
301839 1488 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 750 m MPC · JPL
301840 4212 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
301841 4260 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
301842 1980 FG4 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 9,0 km MPC · JPL
301843 1981 DZ2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
301844 1990 UA 16/10/1990 Palomar E. F. Helin APO · 400 m MPC · JPL
301845 1992 SS4 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301846 1993 OV1 16/07/1993 Palomar E. F. Helin, K. J. Lawrence 1,2 km MPC · JPL
301847 1994 AE5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
301848 1994 PQ3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
301849 1994 SC7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
301850 1994 TE8 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
301851 1994 UF8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301852 1994 WP4 26/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
301853 1994 WU4 26/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301854 1995 BS14 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301855 1995 CY1 07/02/1995 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
301856 1995 ES4 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
301857 1995 MV2 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301858 1995 QX15 31/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
301859 1995 SV10 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
301860 1995 SW35 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301861 1995 SG50 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301862 1995 SO62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301863 1995 SP69 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
301864 1995 SK80 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
301865 1995 SM80 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301866 1995 TR8 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
301867 1995 UR17 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301868 1995 UW50 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
301869 1995 VZ2 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
301870 1995 WE10 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
301871 1995 WH20 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301872 1995 WV21 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301873 1995 WX24 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
301874 1995 WV38 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
301875 1996 BN12 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301876 1996 EA7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301877 1996 JZ9 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301878 1996 VU39 07/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
301879 1997 HK13 30/04/1997 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
301880 1997 HT15 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
301881 1997 TV21 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
301882 1998 BN36 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
301883 1998 EQ9 09/03/1998 Teide Teide Obs. 1,6 km MPC · JPL
301884 1998 KB3 23/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
301885 1998 QV2 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
301886 1998 QY4 22/08/1998 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
301887 1998 QX23 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
301888 1998 QC28 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301889 1998 QH85 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
301890 1998 QO94 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
301891 1998 QP95 19/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
301892 1998 QL98 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
301893 1998 RR12 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
301894 1998 RX28 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
301895 1998 RH42 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
301896 1998 SH5 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301897 1998 SE12 22/09/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
301898 1998 SP34 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
301899 1998 SA46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301900 1998 SM89 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL