Danh sách tiểu hành tinh/302401–302500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302401 2002 CG105 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302402 2002 CL113 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
302403 2002 CD123 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
302404 2002 CS123 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
302405 2002 CD133 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302406 2002 CR153 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
302407 2002 CX155 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
302408 2002 CM156 07/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
302409 2002 CS156 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302410 2002 CG162 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302411 2002 CL177 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302412 2002 CS182 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302413 2002 CW196 10/02/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
302414 2002 CJ197 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302415 2002 CF206 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302416 2002 CG212 10/02/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
302417 2002 CA215 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302418 2002 CH217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302419 2002 CZ221 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
302420 2002 CV228 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
302421 2002 CU230 14/02/2002 Cerro Tololo DLS 3,4 km MPC · JPL
302422 2002 CU248 14/02/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
302423 2002 CD249 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
302424 2002 CH256 04/02/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
302425 2002 CP282 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
302426 2002 CP293 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302427 2002 CB296 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302428 2002 CL297 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302429 2002 CU297 11/02/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
302430 2002 CL303 12/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
302431 2002 CW305 03/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302432 2002 CR317 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
302433 2002 DZ9 19/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302434 2002 DX18 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302435 2002 DD19 18/02/2002 Cima Ekar ADAS 740 m MPC · JPL
302436 2002 EZ8 13/03/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
302437 2002 EV18 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302438 2002 EF24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
302439 2002 EF29 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302440 2002 EQ40 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302441 2002 EB41 10/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302442 2002 ES41 12/03/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
302443 2002 EM55 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302444 2002 EF64 13/03/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302445 2002 EC65 13/03/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
302446 2002 EF67 13/03/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
302447 2002 EH71 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302448 2002 EF83 13/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
302449 2002 EB91 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
302450 2002 EH91 12/03/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
302451 2002 EA95 14/03/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
302452 2002 EU95 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
302453 2002 ET99 04/03/2002 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
302454 2002 EY100 06/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
302455 2002 EM101 06/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
302456 2002 ER111 09/03/2002 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
302457 2002 EB112 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
302458 2002 EE114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
302459 2002 ES117 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
302460 2002 EM121 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302461 2002 EA123 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
302462 2002 EL125 12/03/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
302463 2002 EB128 12/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
302464 2002 ET130 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
302465 2002 EM131 13/03/2002 Needville Needville Obs. 780 m MPC · JPL
302466 2002 ES136 12/03/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
302467 2002 EB143 12/03/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
302468 2002 EL145 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302469 2002 EG148 15/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
302470 2002 ED155 13/03/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
302471 2002 FC7 31/03/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
302472 2002 FC12 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302473 2002 FN15 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
302474 2002 FY18 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
302475 2002 FN22 19/03/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
302476 2002 FH24 19/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
302477 2002 FT31 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
302478 2002 FS36 23/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302479 2002 GG15 15/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302480 2002 GS23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302481 2002 GD24 15/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302482 2002 GK25 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
302483 2002 GL41 04/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302484 2002 GG42 04/04/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
302485 2002 GO51 05/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302486 2002 GP61 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302487 2002 GD63 08/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302488 2002 GL64 08/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
302489 2002 GC74 09/04/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
302490 2002 GW77 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302491 2002 GS82 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302492 2002 GX88 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302493 2002 GB90 08/04/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
302494 2002 GV94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302495 2002 GS95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302496 2002 GK99 10/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302497 2002 GR113 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302498 2002 GZ116 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302499 2002 GG118 12/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302500 2002 GY123 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL