Danh sách tiểu hành tinh/301401–301500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301401 2009 DD33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301402 2009 DC35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
301403 2009 DE35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301404 2009 DK35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301405 2009 DE37 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,1 km MPC · JPL
301406 2009 DT39 19/02/2009 Dauban F. Kugel 710 m MPC · JPL
301407 2009 DD41 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
301408 2009 DU41 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
301409 2009 DB42 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
301410 2009 DC42 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
301411 2009 DQ45 22/02/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301412 2009 DF46 28/02/2009 Wildberg R. Apitzsch 1,7 km MPC · JPL
301413 2009 DN46 27/02/2009 Vicques M. Ory 1,6 km MPC · JPL
301414 2009 DR46 26/02/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
301415 2009 DV48 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301416 2009 DR49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
301417 2009 DS49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
301418 2009 DX50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301419 2009 DY50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301420 2009 DC51 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301421 2009 DC55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
301422 2009 DO56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301423 2009 DZ56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301424 2009 DG57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
301425 2009 DT57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301426 2009 DX58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
301427 2009 DZ59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
301428 2009 DA61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301429 2009 DQ61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
301430 2009 DX61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
301431 2009 DL63 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
301432 2009 DO63 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
301433 2009 DP69 26/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
301434 2009 DK72 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301435 2009 DE73 25/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 820 m MPC · JPL
301436 2009 DL74 26/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
301437 2009 DO74 26/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
301438 2009 DF77 21/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,9 km MPC · JPL
301439 2009 DD78 25/02/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
301440 2009 DY79 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301441 2009 DD80 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301442 2009 DB81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
301443 2009 DD82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301444 2009 DM82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301445 2009 DT82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301446 2009 DX82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301447 2009 DH83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
301448 2009 DA88 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301449 2009 DB92 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301450 2009 DZ94 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301451 2009 DN98 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301452 2009 DK102 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301453 2009 DG112 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301454 2009 DM112 26/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
301455 2009 DW112 27/02/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
301456 2009 DY112 27/02/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
301457 2009 DW113 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
301458 2009 DE115 26/02/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
301459 2009 DB116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301460 2009 DB117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301461 2009 DX117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
301462 2009 DL118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301463 2009 DX120 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301464 2009 DY120 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
301465 2009 DC122 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
301466 2009 DG124 19/02/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
301467 2009 DV125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301468 2009 DA126 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301469 2009 DD126 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301470 2009 DN126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301471 2009 DQ126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301472 2009 DW126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301473 2009 DQ127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
301474 2009 DD128 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301475 2009 DO128 22/02/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
301476 2009 DR128 24/02/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
301477 2009 DT128 24/02/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
301478 2009 DL131 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301479 2009 DF132 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301480 2009 DH133 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
301481 2009 DZ133 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
301482 2009 DL134 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301483 2009 DB135 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301484 2009 DV136 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
301485 2009 DU137 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
301486 2009 DB139 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
301487 2009 DW139 16/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
301488 2009 DO140 21/02/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
301489 2009 DW141 18/02/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
301490 2009 DE142 25/02/2009 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
301491 2009 EP3 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
301492 2009 EH4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
301493 2009 ES4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
301494 2009 EG14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
301495 2009 EK15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301496 2009 EC18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301497 2009 EB19 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
301498 2009 ET19 15/03/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
301499 2009 EX21 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
301500 2009 EL22 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL