Danh sách tiểu hành tinh/301101–301200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301101 2008 UB370 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
301102 2008 VF23 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
301103 2008 VB30 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301104 2008 VV48 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301105 2008 VB67 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
301106 2008 VW69 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
301107 2008 VG70 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
301108 2008 VE71 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
301109 2008 VQ71 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
301110 2008 VQ77 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301111 2008 WC1 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301112 2008 WT1 18/11/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
301113 2008 WP23 18/11/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
301114 2008 WN25 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301115 2008 WM42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301116 2008 WJ48 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301117 2008 WK48 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301118 2008 WG50 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
301119 2008 WX56 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
301120 2008 WC59 22/11/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 780 m MPC · JPL
301121 2008 WE59 22/11/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 820 m MPC · JPL
301122 2008 WQ64 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
301123 2008 WT68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301124 2008 WN70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301125 2008 WP76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301126 2008 WZ89 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
301127 2008 WT91 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
301128 2008 WV96 28/11/2008 Vicques M. Ory 820 m MPC · JPL
301129 2008 WY105 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301130 2008 WJ110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
301131 2008 WQ116 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
301132 2008 WX127 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
301133 2008 WC134 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
301134 2008 WZ134 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
301135 2008 XR9 01/12/2008 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
301136 2008 XT9 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
301137 2008 XS20 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301138 2008 XJ37 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301139 2008 XM38 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
301140 2008 XV47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
301141 2008 XZ47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
301142 2008 XF48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
301143 2008 XJ48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
301144 2008 XY49 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
301145 2008 XA53 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
301146 2008 XN53 06/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
301147 2008 XR53 01/12/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
301148 2008 XW55 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301149 2008 XG56 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301150 2008 YB7 23/12/2008 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
301151 2008 YG7 19/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
301152 2008 YT7 19/11/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
301153 2008 YO9 25/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 920 m MPC · JPL
301154 2008 YD16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
301155 2008 YO17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
301156 2008 YA19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
301157 2008 YL19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
301158 2008 YT21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
301159 2008 YJ23 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
301160 2008 YX29 29/12/2008 Taunus S. Karge, R. Kling 1,1 km MPC · JPL
301161 2008 YO33 29/12/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
301162 2008 YS34 31/12/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 860 m MPC · JPL
301163 2008 YZ36 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
301164 2008 YF41 30/12/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
301165 2008 YC50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
301166 2008 YQ53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
301167 2008 YR65 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
301168 2008 YT65 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
301169 2008 YQ67 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
301170 2008 YT70 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
301171 2008 YM78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
301172 2008 YD89 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301173 2008 YK97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
301174 2008 YF103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301175 2008 YZ103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301176 2008 YX104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301177 2008 YZ104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301178 2008 YK117 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
301179 2008 YA128 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
301180 2008 YE129 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301181 2008 YZ133 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
301182 2008 YF138 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301183 2008 YH143 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301184 2008 YW145 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
301185 2008 YY145 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
301186 2008 YJ146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301187 2008 YR147 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301188 2008 YH152 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
301189 2008 YS152 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
301190 2008 YS159 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
301191 2008 YR161 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
301192 2008 YZ165 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
301193 2008 YW166 21/12/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
301194 2008 YH167 21/12/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301195 2008 YM167 21/12/2008 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
301196 2008 YO168 31/12/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
301197 2008 YR169 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
301198 2008 YR171 31/12/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
301199 2008 YA172 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
301200 2009 AH 01/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,7 km MPC · JPL