Danh sách tiểu hành tinh/29201–29300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29201 1991 GO4 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
29202 1991 GH8 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 9,6 km MPC · JPL
29203 Schnitger 1991 GS10 09/04/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,8 km MPC · JPL
29204 Ladegast 1991 GB11 11/04/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,5 km MPC · JPL
29205 1991 NM6 11/07/1991 La Silla H. Debehogne 9,2 km MPC · JPL
29206 1991 PX10 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
29207 1991 RG2 06/09/1991 Haute Provence E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
29208 Halorentz 1991 RT2 09/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,8 km MPC · JPL
29209 1991 RV7 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,2 km MPC · JPL
29210 Robertbrown 1991 RB12 04/09/1991 La Silla E. W. Elst 9,1 km MPC · JPL
29211 1991 RY15 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 6,0 km MPC · JPL
29212 Zeeman 1991 RA41 10/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,9 km MPC · JPL
29213 1991 SJ 29/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,5 km MPC · JPL
29214 Apitzsch 1991 TL6 02/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,8 km MPC · JPL
29215 1991 UE 18/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,1 km MPC · JPL
29216 1991 VX5 02/11/ 1991 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
29217 1991 VV12 04/11/ 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,6 km MPC · JPL
29218 1992 AY 04/01/1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 13 km MPC · JPL
29219 1992 BJ 24/01/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,3 km MPC · JPL
29220 Xavierbaptista 1992 BC2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
29221 1992 BW3 28/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
29222 1992 BU4 29/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
29223 1992 DW2 23/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
29224 1992 DD7 29/02/1992 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
29225 1992 DW7 29/02/1992 La Silla UESAC 5,0 km MPC · JPL
29226 1992 DH8 29/02/1992 La Silla UESAC 5,6 km MPC · JPL
29227 Wegener 1992 DY13 29/02/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,7 km MPC · JPL
29228 1992 EC 02/03/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,7 km MPC · JPL
29229 1992 EE1 10/03/1992 Dynic A. Sugie 4,3 km MPC · JPL
29230 1992 ED4 01/03/1992 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
29231 1992 EG4 01/03/1992 La Silla UESAC 8,0 km MPC · JPL
29232 1992 EH4 01/03/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
29233 1992 EP6 01/03/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
29234 1992 EC7 01/03/1992 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
29235 1992 EU13 02/03/1992 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
29236 1992 EB14 02/03/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
29237 1992 EG14 02/03/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
29238 1992 EE17 01/03/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
29239 1992 EJ17 02/03/1992 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
29240 1992 GE3 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
29241 1992 GA5 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
29242 1992 HB4 23/04/1992 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
29243 1992 JC1 03/05/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
29244 Van Damme 1992 OV1 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
29245 1992 PZ 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
29246 Clausius 1992 RV 02/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 12 km MPC · JPL
29247 1992 RC4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
29248 1992 SB10 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
29249 Hiraizumi 1992 SN12 26/09/1992 Geisei T. Seki 7,7 km MPC · JPL
29250 Helmutmoritz 1992 SO17 24/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 8,8 km MPC · JPL
29251 1992 UH4 26/10/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,7 km MPC · JPL
29252 Konjikido 1993 BY2 25/01/1993 Geisei T. Seki 9,4 km MPC · JPL
29253 1993 DN 21/02/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,7 km MPC · JPL
29254 1993 FR1 25/03/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 15 km MPC · JPL
29255 1993 FF4 17/03/1993 La Silla UESAC 8,0 km MPC · JPL
29256 1993 FC7 17/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
29257 1993 FK10 17/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
29258 1993 FX11 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
29259 1993 FZ11 17/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
29260 1993 FG12 17/03/1993 La Silla UESAC 8,1 km MPC · JPL
29261 1993 FS13 17/03/1993 La Silla UESAC 3,8 km MPC · JPL
29262 1993 FP14 17/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
29263 1993 FY14 17/03/1993 La Silla UESAC 6,3 km MPC · JPL
29264 1993 FR17 17/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
29265 1993 FV18 17/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
29266 1993 FA20 17/03/1993 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
29267 1993 FD22 21/03/1993 La Silla UESAC 7,6 km MPC · JPL
29268 1993 FY22 21/03/1993 La Silla UESAC 6,0 km MPC · JPL
29269 1993 FD25 21/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
29270 1993 FF28 21/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
29271 1993 FF31 19/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
29272 1993 FO31 19/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
29273 1993 FO32 21/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
29274 1993 FK33 19/03/1993 La Silla UESAC 7,6 km MPC · JPL
29275 1993 FM33 19/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
29276 1993 FO33 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
29277 1993 FB34 19/03/1993 La Silla UESAC 6,2 km MPC · JPL
29278 1993 FN34 17/03/1993 La Silla UESAC 6,9 km MPC · JPL
29279 1993 FC35 19/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
29280 1993 FD36 19/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
29281 1993 FJ38 19/03/1993 La Silla UESAC 9,8 km MPC · JPL
29282 1993 FM39 19/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
29283 1993 FD40 19/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
29284 1993 FL41 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
29285 1993 FD42 19/03/1993 La Silla UESAC 8,9 km MPC · JPL
29286 1993 FA45 19/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
29287 1993 FD49 19/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
29288 1993 FJ51 19/03/1993 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
29289 1993 FM62 19/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
29290 1993 FF84 24/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
29291 1993 JX 14/05/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
29292 Conniewalker 1993 KZ1 24/05/1993 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 4,6 km MPC · JPL
29293 1993 OG9 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
29294 1993 OH9 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
29295 1993 OC13 19/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
29296 1993 PY5 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
29297 1993 RU7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
29298 Cruls 1993 SA14 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
29299 1993 TW1 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
29300 1993 TD25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL