Danh sách tiểu hành tinh/301001–301100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301001 2008 GE92 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
301002 2008 GQ98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
301003 2008 GU98 09/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
301004 2008 GH117 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
301005 2008 GL117 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
301006 2008 GH120 12/04/2008 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
301007 2008 GM140 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
301008 2008 GK141 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
301009 2008 GS141 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
301010 2008 HB61 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
301011 2008 JO 02/05/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
301012 2008 JL17 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
301013 2008 JJ18 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
301014 2008 KX20 27/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
301015 2008 PW16 12/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
301016 2008 QJ32 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
301017 2008 RF107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
301018 2008 RN126 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
301019 2008 RX129 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
301020 2008 RW146 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
301021 Sofiarodriguez 2008 SJ11 23/09/2008 Wrightwood J. W. Young 980 m MPC · JPL
301022 2008 SZ28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
301023 2008 SN67 21/09/2008 Junk Bond D. Healy 710 m MPC · JPL
301024 2008 SH74 23/09/2008 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
301025 2008 SW91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301026 2008 SH104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301027 2008 SN128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301028 2008 SP194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
301029 2008 SW205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301030 2008 SO224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
301031 2008 SA243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301032 2008 SC258 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
301033 2008 SB266 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301034 2008 SG266 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
301035 2008 SH268 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
301036 2008 SG283 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
301037 2008 SN291 22/09/2008 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
301038 2008 SM297 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
301039 2008 SQ305 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
301040 2008 TX20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
301041 2008 TY32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301042 2008 TX38 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
301043 2008 TG56 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
301044 2008 TQ65 02/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
301045 2008 TY98 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
301046 2008 TZ112 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301047 2008 TJ124 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301048 2008 TB162 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
301049 2008 TP168 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
301050 2008 TV177 08/10/2008 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
301051 2008 TP180 02/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
301052 2008 TY187 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301053 2008 UX1 22/10/2008 Junk Bond D. Healy 900 m MPC · JPL
301054 2008 UT13 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
301055 2008 US26 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
301056 2008 UR46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
301057 2008 UH50 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
301058 2008 UX61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301059 2008 UC72 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301060 2008 UU80 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
301061 Egelsbach 2008 UO91 28/10/2008 Tzec Maun E. Schwab 710 m MPC · JPL
301062 2008 UA103 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
301063 2008 UE126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
301064 2008 UG126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301065 2008 UB127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
301066 2008 UR140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301067 2008 UC143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
301068 2008 UH151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
301069 2008 UA163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301070 2008 UJ170 24/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
301071 2008 UZ170 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
301072 2008 UZ190 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
301073 2008 UU200 27/10/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
301074 2008 UL208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301075 2008 US208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301076 2008 UK225 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301077 2008 UG238 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301078 2008 UF247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301079 2008 UV254 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301080 2008 UK257 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
301081 2008 UD265 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
301082 2008 UZ266 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301083 2008 UV287 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
301084 2008 UG293 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
301085 2008 UG313 30/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
301086 2008 UQ315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301087 2008 UQ338 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301088 2008 UW339 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
301089 2008 UE340 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
301090 2008 US341 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
301091 2008 UX344 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
301092 2008 UG345 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301093 2008 UU348 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
301094 2008 UA355 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301095 2008 UQ355 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301096 2008 UF358 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301097 2008 UN360 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
301098 2008 UC361 25/10/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
301099 2008 UA366 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
301100 2008 UF369 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL