Danh sách tiểu hành tinh/300901–301000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
300901 2008 BH33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
300902 2008 BE34 30/01/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
300903 2008 BX38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
300904 2008 BL39 30/01/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
300905 2008 BZ40 31/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
300906 2008 BQ41 30/01/2008 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
300907 2008 BJ42 31/01/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
300908 2008 BV43 30/01/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
300909 Kenthompson 2008 BZ45 30/01/2008 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy 3,6 km MPC · JPL
300910 2008 BF48 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
300911 2008 BG48 17/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300912 2008 BC50 17/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
300913 2008 CL 01/02/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,4 km MPC · JPL
300914 2008 CS3 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300915 2008 CQ10 02/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
300916 2008 CM16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
300917 2008 CO16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300918 2008 CU16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300919 2008 CX16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
300920 2008 CA28 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300921 2008 CC29 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
300922 2008 CU36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300923 2008 CA54 07/02/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
300924 2008 CR54 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300925 2008 CO68 06/02/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
300926 2008 CJ69 08/02/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
300927 2008 CE71 03/02/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
300928 Uderzo 2008 CQ72 09/02/2008 Saint-Sulpice B. Christophe 3,2 km MPC · JPL
300929 2008 CU73 06/02/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
300930 2008 CQ77 06/02/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
300931 2008 CS97 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300932 Kyslyuk 2008 CL117 11/02/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,4 km MPC · JPL
300933 2008 CG118 08/02/2008 Costitx Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
300934 2008 CS119 14/02/2008 Taunus R. Kling, U. Zimmer 3,9 km MPC · JPL
300935 2008 CH125 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
300936 2008 CE129 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
300937 2008 CR131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300938 2008 CF135 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
300939 2008 CD138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300940 2008 CQ140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300941 2008 CE155 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
300942 2008 CM168 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
300943 2008 CT175 06/02/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
300944 2008 CC176 06/02/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
300945 2008 CM177 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300946 2008 CC179 06/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
300947 2008 CP183 13/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
300948 2008 CV184 10/02/2008 Siding Spring SSS 6,5 km MPC · JPL
300949 2008 CM185 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300950 2008 CJ193 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300951 2008 CK193 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
300952 2008 CS194 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
300953 2008 CS203 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
300954 2008 CY209 10/02/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
300955 2008 DR1 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
300956 2008 DA7 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300957 2008 DN11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
300958 2008 DH13 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
300959 2008 DF24 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
300960 2008 DR29 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
300961 2008 DQ33 27/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
300962 2008 DU33 27/02/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
300963 2008 DH48 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
300964 2008 DP51 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
300965 2008 DM52 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300966 2008 DH71 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
300967 2008 DQ83 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300968 2008 EN3 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
300969 2008 EJ19 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300970 2008 EQ29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
300971 2008 EQ38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
300972 2008 EY45 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
300973 2008 EW50 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
300974 2008 EH83 09/03/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
300975 2008 EM83 09/03/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
300976 2008 ER85 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300977 2008 EE91 01/03/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
300978 2008 ED98 07/03/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
300979 2008 EZ103 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
300980 2008 ED108 07/03/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
300981 2008 EU130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300982 2008 EJ133 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300983 2008 EK138 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300984 2008 ES163 14/03/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
300985 2008 FB1 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300986 2008 FL1 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
300987 2008 FT8 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300988 2008 FW11 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
300989 2008 FK16 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
300990 2008 FN29 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300991 2008 FF41 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
300992 2008 FB62 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
300993 2008 FP117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
300994 2008 FS134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
300995 2008 GJ20 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
300996 2008 GG21 07/04/2008 Wildberg R. Apitzsch 4,6 km MPC · JPL
300997 2008 GM23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
300998 2008 GF34 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
300999 2008 GP49 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
301000 2008 GG69 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also