Danh sách tiểu hành tinh/300801–300900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
300801 2007 VC332 07/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
300802 2007 WJ 17/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
300803 2007 WK1 16/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,1 km MPC · JPL
300804 2007 WB2 17/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,7 km MPC · JPL
300805 2007 WY5 17/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
300806 2007 WU6 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
300807 2007 WW6 18/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
300808 2007 WM12 17/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
300809 2007 WJ13 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300810 2007 WZ14 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
300811 2007 WN21 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300812 2007 WE22 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
300813 2007 WA24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
300814 2007 WG24 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
300815 2007 WD36 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
300816 2007 WF36 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
300817 2007 WY43 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
300818 2007 WJ44 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300819 2007 WD46 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
300820 2007 WV52 17/11/2007 Eskridge G. Hug 1,8 km MPC · JPL
300821 2007 WH55 30/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
300822 2007 WE56 30/11/2007 Lulin Observatory T.-C. Yang, Q.-z. Ye 2,2 km MPC · JPL
300823 2007 WJ61 16/11/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
300824 2007 XR3 03/12/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
300825 2007 XL9 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300826 2007 XJ13 04/12/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
300827 2007 XT17 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
300828 2007 XE20 11/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
300829 2007 XQ20 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
300830 2007 XK22 10/12/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
300831 2007 XE25 15/12/2007 Kanab E. E. Sheridan 2,8 km MPC · JPL
300832 2007 XV28 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
300833 2007 XJ30 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300834 2007 XS32 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
300835 2007 XQ33 10/12/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
300836 2007 XX34 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
300837 2007 XA35 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
300838 2007 XL36 13/12/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
300839 2007 XZ38 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
300840 2007 XT42 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
300841 2007 XW47 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300842 2007 XA50 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
300843 2007 XP53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300844 2007 XT54 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300845 2007 YH3 17/12/2007 Eskridge G. Hug 2,9 km MPC · JPL
300846 2007 YU9 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
300847 2007 YV13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
300848 2007 YX14 19/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
300849 2007 YP17 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300850 2007 YX18 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
300851 2007 YD25 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
300852 2007 YR30 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
300853 2007 YR31 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300854 Changyuin 2007 YV31 28/12/2007 Lulin LUSS 2,8 km MPC · JPL
300855 2007 YZ33 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300856 2007 YP36 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300857 2007 YW37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
300858 2007 YD43 30/12/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
300859 2007 YP45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
300860 2007 YW46 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
300861 2007 YJ51 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
300862 2007 YS68 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
300863 2007 YA69 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
300864 2007 YM69 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
300865 2007 YR71 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
300866 2007 YC72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
300867 2008 AR4 04/01/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,3 km MPC · JPL
300868 2008 AN11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300869 2008 AA13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300870 2008 AS24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300871 2008 AT27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300872 2008 AV29 05/01/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
300873 2008 AD32 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300874 2008 AV54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300875 2008 AM65 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
300876 2008 AT74 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300877 2008 AO78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
300878 2008 AX78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300879 2008 AE87 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
300880 2008 AM92 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
300881 2008 AO96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300882 2008 AU96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
300883 2008 AT116 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300884 2008 AJ118 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300885 2008 AJ136 12/01/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
300886 2008 AT136 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300887 2008 AH137 15/01/2008 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
300888 2008 AM137 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
300889 2008 BL5 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300890 2008 BC12 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300891 2008 BO13 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300892 Taichung 2008 BT15 28/01/2008 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 2,6 km MPC · JPL
300893 2008 BY16 28/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
300894 2008 BB18 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
300895 2008 BW23 31/01/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
300896 2008 BF24 30/01/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
300897 2008 BQ24 30/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 6,7 km MPC · JPL
300898 2008 BC25 30/01/2008 Eskridge G. Hug 2,7 km MPC · JPL
300899 2008 BX30 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300900 2008 BX32 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL