Danh sách tiểu hành tinh/301701–301800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301701 2010 GJ26 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301702 2010 GU27 08/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
301703 2010 GV27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
301704 2010 GW28 08/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
301705 2010 GZ28 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
301706 2010 GB29 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301707 2010 GQ29 08/04/2010 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
301708 2010 GB31 04/04/2010 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
301709 2010 GW31 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
301710 2010 GU32 09/04/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
301711 2010 GW66 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
301712 2010 GZ71 13/04/2010 WISE WISE 7,5 km MPC · JPL
301713 2010 GD97 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301714 2010 GF97 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
301715 2010 GD99 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301716 2010 GK100 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
301717 2010 GK103 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
301718 2010 GE104 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
301719 2010 GO104 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
301720 2010 GB105 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301721 2010 GR107 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301722 2010 GQ113 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
301723 2010 GZ113 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
301724 2010 GL114 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301725 2010 GZ114 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
301726 2010 GB116 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
301727 2010 GK119 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301728 2010 GB120 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
301729 2010 GR120 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301730 2010 GU126 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301731 2010 GT127 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
301732 2010 GF131 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
301733 2010 GA137 13/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
301734 2010 GL141 08/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
301735 2010 GJ144 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301736 2010 GV144 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
301737 2010 GK156 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
301738 2010 GH157 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301739 2010 GV157 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
301740 2010 GZ157 12/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301741 2010 GE160 08/04/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
301742 2010 GS160 09/04/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
301743 2010 GU161 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
301744 2010 HV64 26/04/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
301745 2010 HN79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301746 2010 HQ79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
301747 2010 HK80 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
301748 2010 HQ103 21/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
301749 2010 HT103 25/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301750 2010 HM105 20/04/2010 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
301751 2010 HF107 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
301752 2010 JL 03/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 4,0 km MPC · JPL
301753 2010 JZ 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
301754 2010 JQ29 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
301755 2010 JL30 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
301756 2010 JU30 04/05/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
301757 2010 JW30 04/05/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
301758 2010 JA34 04/05/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
301759 2010 JL35 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301760 2010 JP42 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16 km MPC · JPL
301761 2010 JL43 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301762 2010 JM43 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
301763 2010 JB44 04/05/2010 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
301764 2010 JQ44 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
301765 2010 JQ45 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
301766 2010 JU48 05/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301767 2010 JX73 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
301768 2010 JD79 18/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301769 2010 JZ81 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
301770 2010 JK87 12/05/2010 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,4 km MPC · JPL
301771 2010 JD117 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301772 2010 JK120 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
301773 2010 JC121 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
301774 2010 JD121 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
301775 2010 JW121 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301776 2010 JQ122 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301777 2010 JG147 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
301778 2010 JK148 11/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
301779 2010 JL149 29/05/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
301780 2010 JK153 21/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
301781 2010 JZ159 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301782 2010 JP165 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
301783 2010 JB167 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
301784 2010 JS170 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301785 2010 KV8 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301786 2010 KD9 16/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,4 km MPC · JPL
301787 2010 KE62 18/05/2010 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
301788 2010 KF127 22/05/2010 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
301789 2010 KG128 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
301790 2010 LO1 04/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,7 km MPC · JPL
301791 2010 LQ14 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301792 2010 LX14 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301793 2010 LA15 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
301794 Antoninkapustin 2010 LH64 12/06/2010 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,1 km MPC · JPL
301795 2010 LG107 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
301796 2010 OW41 21/07/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
301797 2010 OL83 26/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
301798 2010 OT84 26/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
301799 2010 RW70 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
301800 2011 BL60 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL