Danh sách tiểu hành tinh/299901–300000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299901 2006 SJ374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
299902 2006 SR374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
299903 2006 SJ375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
299904 2006 SJ377 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
299905 2006 SM380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,7 km MPC · JPL
299906 2006 SO380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
299907 2006 SX382 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
299908 2006 ST390 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299909 2006 SZ391 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
299910 2006 SB394 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
299911 2006 SV397 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
299912 2006 SK398 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
299913 2006 SZ400 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
299914 2006 SW404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
299915 2006 SD405 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
299916 2006 SG406 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299917 2006 SR407 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
299918 2006 SQ409 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299919 2006 TZ 03/10/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 2,8 km MPC · JPL
299920 2006 TZ2 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
299921 2006 TM4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
299922 2006 TY6 04/10/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 2,2 km MPC · JPL
299923 2006 TP8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
299924 2006 TW8 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299925 2006 TW10 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299926 2006 TE11 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299927 2006 TC15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299928 2006 TQ18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299929 2006 TG21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299930 2006 TZ23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299931 2006 TH27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299932 2006 TF33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
299933 2006 TJ34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
299934 2006 TH35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
299935 2006 TH38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
299936 2006 TU38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
299937 2006 TU39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299938 2006 TP40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299939 2006 TP42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
299940 2006 TG43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299941 2006 TK43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299942 2006 TB48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
299943 2006 TX50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299944 2006 TD52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
299945 2006 TU53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
299946 2006 TR54 12/10/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
299947 2006 TC55 12/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
299948 2006 TT56 14/10/2006 Eskridge Farpoint Obs. 4,6 km MPC · JPL
299949 2006 TD59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299950 2006 TQ59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
299951 2006 TM60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299952 2006 TS60 14/10/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
299953 2006 TP63 10/10/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
299954 2006 TX65 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299955 2006 TC68 11/10/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
299956 2006 TD71 11/10/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
299957 2006 TB72 11/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
299958 2006 TB73 11/10/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
299959 2006 TM76 11/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
299960 2006 TY77 12/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
299961 2006 TU78 12/10/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
299962 2006 TV78 12/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
299963 2006 TH79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
299964 2006 TQ79 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299965 2006 TK81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
299966 2006 TS82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
299967 2006 TS90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299968 2006 TV90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
299969 2006 TL93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299970 2006 TG95 13/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 3,0 km MPC · JPL
299971 2006 TS95 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299972 2006 TP96 12/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
299973 2006 TG100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299974 2006 TQ102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299975 2006 TF110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
299976 2006 TT111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
299977 2006 TA112 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
299978 2006 TH112 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
299979 2006 TT119 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,1 km MPC · JPL
299980 2006 TD121 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
299981 2006 TM121 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
299982 2006 TC124 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
299983 2006 TW125 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
299984 2006 TC126 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
299985 2006 UQ8 16/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
299986 2006 UN9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
299987 2006 UW11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
299988 2006 UT13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
299989 2006 UF14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
299990 2006 UE15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
299991 2006 UV15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
299992 2006 UY15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
299993 2006 US19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
299994 2006 UK20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
299995 2006 UJ24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299996 2006 UL26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
299997 2006 UE27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299998 2006 UU28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299999 2006 UE30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
300000 2006 UW30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also