Danh sách tiểu hành tinh/299001–299100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299001 2004 XH80 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
299002 2004 XN87 09/12/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
299003 2004 XP87 09/12/2004 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
299004 2004 XD88 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299005 2004 XJ92 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
299006 2004 XW96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299007 2004 XA100 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
299008 2004 XQ104 10/12/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
299009 2004 XD106 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
299010 2004 XT111 09/12/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
299011 2004 XO129 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299012 2004 XH135 15/12/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
299013 2004 XC136 15/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
299014 2004 XT143 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
299015 2004 YB4 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
299016 2004 YC4 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
299017 2004 YX6 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
299018 2004 YK21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
299019 2004 YD24 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299020 Chennaoui 2005 AR3 05/01/2005 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
299021 2005 AW3 01/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
299022 2005 AP12 06/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
299023 2005 AO15 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
299024 2005 AU15 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
299025 2005 AK16 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
299026 2005 AL17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
299027 2005 AO18 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
299028 2005 AS26 13/01/2005 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
299029 2005 AU27 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
299030 2005 AJ31 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
299031 2005 AQ37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299032 2005 AT37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299033 2005 AH40 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
299034 2005 AN41 15/01/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
299035 2005 AT51 13/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
299036 2005 AV52 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
299037 2005 AU55 15/01/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
299038 2005 AJ58 15/01/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
299039 2005 AW61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
299040 2005 AC66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
299041 2005 AR66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299042 2005 AA80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299043 2005 BL 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
299044 2005 BC4 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
299045 2005 BG10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
299046 2005 BP13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299047 2005 BU18 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
299048 2005 BH42 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,2 km MPC · JPL
299049 2005 BL49 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
299050 2005 BS49 18/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
299051 2005 CB3 01/02/2005 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
299052 2005 CT4 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
299053 2005 CP5 01/02/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
299054 2005 CJ8 01/02/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
299055 2005 CK8 01/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
299056 2005 CE13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299057 2005 CE15 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
299058 2005 CW16 02/02/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
299059 2005 CP20 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
299060 2005 CH29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299061 2005 CE31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
299062 2005 CC34 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
299063 2005 CK36 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
299064 2005 CG48 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
299065 2005 CM49 02/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
299066 2005 CB50 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
299067 2005 CL53 03/02/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
299068 2005 CH60 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
299069 2005 CD66 09/02/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
299070 2005 CS66 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
299071 2005 CW76 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
299072 2005 DF3 17/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 3,4 km MPC · JPL
299073 2005 EK1 03/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
299074 2005 EO9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299075 2005 EX10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
299076 2005 EJ11 02/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
299077 2005 EB12 02/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
299078 2005 ES14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299079 2005 EQ25 03/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
299080 2005 EG27 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
299081 2005 EK39 08/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,0 km MPC · JPL
299082 2005 EV41 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299083 2005 EV46 03/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
299084 2005 EF47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
299085 2005 EY51 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299086 2005 EJ60 04/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
299087 2005 EN61 04/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
299088 2005 ET64 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
299089 2005 EZ64 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
299090 2005 EB65 04/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
299091 2005 ES67 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
299092 2005 EV69 07/03/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
299093 2005 EJ77 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
299094 2005 EY79 03/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
299095 2005 EW81 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
299096 2005 ET82 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299097 2005 EP88 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299098 2005 EJ90 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
299099 2005 EQ93 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
299100 2005 EC98 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL