Danh sách tiểu hành tinh/298001–298100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
298001 2002 NQ75 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298002 2002 OT4 16/07/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
298003 2002 ON14 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298004 2002 OC15 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
298005 2002 OU27 19/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
298006 2002 OA30 30/07/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
298007 2002 OA31 29/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
298008 2002 OH32 20/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
298009 2002 OR35 17/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
298010 2002 PG2 03/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
298011 2002 PT2 03/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
298012 2002 PY7 03/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298013 2002 PJ10 05/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
298014 2002 PL10 05/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298015 2002 PN24 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
298016 2002 PO25 06/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298017 2002 PB29 06/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
298018 2002 PA31 06/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
298019 2002 PY35 06/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
298020 2002 PH53 08/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
298021 2002 PW53 08/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
298022 2002 PF78 11/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
298023 2002 PH86 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298024 2002 PF90 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
298025 2002 PR92 14/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
298026 2002 PH102 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
298027 2002 PK105 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
298028 2002 PG119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
298029 2002 PX119 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298030 2002 PM141 15/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298031 2002 PP141 15/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
298032 2002 PG142 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
298033 2002 PC152 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
298034 2002 PR156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
298035 2002 PN161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,5 km MPC · JPL
298036 2002 PO162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
298037 2002 PW163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,5 km MPC · JPL
298038 2002 PQ164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,5 km MPC · JPL
298039 2002 PP168 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298040 2002 PO182 11/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298041 2002 PD191 14/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
298042 2002 PR191 15/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
298043 2002 PV193 05/12/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
298044 2002 PS197 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
298045 2002 QU3 16/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
298046 2002 QF7 16/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
298047 2002 QB8 19/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
298048 2002 QL16 26/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
298049 2002 QF35 29/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
298050 2002 QP36 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
298051 2002 QD37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
298052 2002 QT39 30/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
298053 2002 QW48 20/08/2002 Palomar R. Matson 1,8 km MPC · JPL
298054 2002 QH50 30/08/2002 Palomar R. Matson 1,3 km MPC · JPL
298055 2002 QM51 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,6 km MPC · JPL
298056 2002 QC54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
298057 2002 QN61 17/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298058 2002 QB81 19/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
298059 2002 QO83 17/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
298060 2002 QM84 16/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
298061 2002 QN84 16/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
298062 2002 QX85 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
298063 2002 QW86 17/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
298064 2002 QQ87 27/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
298065 2002 QP96 18/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
298066 2002 QR96 18/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
298067 2002 QM98 18/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
298068 2002 QG105 27/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298069 2002 QJ106 19/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
298070 2002 QC107 27/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298071 2002 QV110 18/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
298072 2002 QB113 27/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298073 2002 QZ114 16/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298074 2002 QW123 27/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
298075 2002 QE129 27/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
298076 2002 QK131 30/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
298077 2002 QR131 30/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298078 2002 QU131 30/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298079 2002 QH133 16/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
298080 2002 QA134 30/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298081 2002 QH135 30/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298082 2002 QL135 19/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
298083 2002 QY139 17/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
298084 2002 QC140 17/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298085 2002 QU142 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
298086 2002 QE147 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
298087 2002 RW2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
298088 2002 RW4 03/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
298089 2002 RF36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
298090 2002 RM36 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
298091 2002 RY41 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
298092 2002 RH45 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
298093 2002 RQ46 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298094 2002 RM58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
298095 2002 RO60 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
298096 2002 RE68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
298097 2002 RY76 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
298098 2002 RY79 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298099 2002 RK99 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
298100 2002 RS108 05/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL