Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/298801–298900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
298801 2004 QD22 25/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298802 2004 QR26 23/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
298803 2004 RJ8 06/09/2004 Altschwendt W. Ries 850 m MPC · JPL
298804 2004 RZ13 06/09/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
298805 2004 RZ14 06/09/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
298806 2004 RV25 09/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
298807 2004 RS31 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298808 2004 RV33 07/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
298809 2004 RF36 07/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
298810 2004 RJ47 08/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
298811 2004 RR51 08/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
298812 2004 RZ56 08/09/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
298813 2004 RS57 08/09/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
298814 2004 RO60 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298815 2004 RX60 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
298816 2004 RM62 08/09/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
298817 2004 RP63 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
298818 2004 RU64 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
298819 2004 RN66 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298820 2004 RT71 08/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
298821 2004 RS73 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298822 2004 RM74 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298823 2004 RA79 08/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
298824 2004 RB80 09/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
298825 2004 RD100 08/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
298826 2004 RY102 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
298827 2004 RO125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
298828 2004 RZ143 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298829 2004 RH147 09/09/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
298830 2004 RF156 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
298831 2004 RN160 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
298832 2004 RA164 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298833 2004 RD164 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
298834 2004 RT164 13/09/2004 Eskridge G. Hug 1,1 km MPC · JPL
298835 2004 RN178 10/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
298836 2004 RQ179 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
298837 2004 RO181 10/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
298838 2004 RP186 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
298839 2004 RP187 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
298840 2004 RX187 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
298841 2004 RM188 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
298842 2004 RL189 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298843 2004 RX189 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
298844 2004 RL191 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298845 2004 RM192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298846 2004 RK196 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
298847 2004 RD197 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298848 2004 RQ205 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
298849 2004 RX214 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298850 2004 RX232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
298851 2004 RZ232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298852 2004 RK235 10/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
298853 2004 RZ235 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298854 2004 RF236 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
298855 2004 RA237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
298856 2004 RT246 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298857 2004 RN250 13/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
298858 2004 RO250 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
298859 2004 RX250 13/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
298860 2004 RP287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 790 m MPC · JPL
298861 2004 RM292 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
298862 2004 RW301 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298863 2004 RF306 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298864 2004 RW312 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298865 2004 RJ319 13/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
298866 2004 RA326 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298867 2004 RH328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
298868 2004 RJ328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
298869 2004 RN333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
298870 2004 RQ334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
298871 2004 RR334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 700 m MPC · JPL
298872 2004 RG337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
298873 2004 SE10 16/09/2004 Siding Spring SSS 840 m MPC · JPL
298874 2004 SP15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
298875 2004 SB17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
298876 2004 SW23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298877 Michaelreynolds 2004 SY26 23/09/2004 Jarnac Jarnac Obs. 710 m MPC · JPL
298878 2004 SJ29 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298879 2004 SJ32 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
298880 2004 SE33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
298881 2004 SS34 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298882 2004 SJ39 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298883 2004 SN39 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298884 2004 SC46 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298885 2004 SF46 18/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
298886 2004 SU46 18/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
298887 2004 SN48 18/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
298888 2004 SD61 23/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
298889 2004 TB8 05/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 9,7 km MPC · JPL
298890 2004 TA14 05/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 890 m MPC · JPL
298891 2004 TP18 13/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 690 m MPC · JPL
298892 2004 TX19 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
298893 2004 TR31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
298894 2004 TZ34 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
298895 2004 TD43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
298896 2004 TL45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298897 2004 TX46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
298898 2004 TR48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
298899 2004 TR50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
298900 2004 TR56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL