Danh sách tiểu hành tinh/297801–297900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297801 2001 YD131 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297802 2001 YB145 17/12/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
297803 2002 AH7 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,8 km MPC · JPL
297804 2002 AQ27 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
297805 2002 AQ30 09/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
297806 2002 AQ31 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297807 2002 AH43 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297808 2002 AT51 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297809 2002 AB57 09/01/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
297810 2002 AC76 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297811 2002 AY79 08/01/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
297812 2002 AN80 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297813 2002 AP87 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297814 2002 AP93 08/01/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
297815 2002 AF98 08/01/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
297816 2002 AG101 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297817 2002 AU101 08/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297818 2002 AF104 09/01/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
297819 2002 AN117 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
297820 2002 AY119 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297821 2002 AW131 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
297822 2002 AF136 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297823 2002 AU143 13/01/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
297824 2002 AK149 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297825 2002 AA150 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
297826 2002 AQ151 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
297827 2002 AE158 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
297828 2002 AS163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297829 2002 AW167 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
297830 2002 AK180 12/01/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,9 km MPC · JPL
297831 2002 AB183 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297832 2002 AJ186 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297833 2002 AG190 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
297834 2002 AH196 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
297835 2002 AL202 13/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
297836 2002 AM208 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
297837 2002 BX 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297838 2002 BT14 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297839 2002 BE17 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297840 2002 BE19 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297841 2002 BK22 22/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297842 2002 BK27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
297843 2002 BS29 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
297844 2002 CJ3 03/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
297845 2002 CC5 04/02/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
297846 2002 CA7 01/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297847 2002 CH7 01/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297848 2002 CS7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
297849 2002 CR8 05/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
297850 2002 CW8 05/02/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
297851 2002 CM10 06/02/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
297852 2002 CL19 04/02/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
297853 2002 CY22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
297854 2002 CW24 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
297855 2002 CQ25 09/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
297856 2002 CF27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297857 2002 CU27 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
297858 2002 CS35 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297859 2002 CB53 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297860 2002 CY55 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
297861 2002 CP58 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
297862 2002 CY68 07/02/2002 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
297863 2002 CF73 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297864 2002 CN75 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
297865 2002 CA77 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297866 2002 CJ78 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297867 2002 CM86 07/02/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
297868 2002 CG94 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297869 2002 CY96 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297870 2002 CR99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297871 2002 CW109 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297872 2002 CR117 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
297873 2002 CC121 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297874 2002 CK122 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297875 2002 CG123 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
297876 2002 CJ125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297877 2002 CS129 07/02/2002 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
297878 2002 CE133 07/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
297879 2002 CX135 08/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
297880 2002 CL139 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297881 2002 CM151 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
297882 2002 CL152 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297883 2002 CP152 08/02/2002 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
297884 2002 CZ157 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297885 2002 CD159 07/02/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
297886 2002 CL162 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
297887 2002 CW166 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297888 2002 CK173 08/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
297889 2002 CS176 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297890 2002 CX178 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
297891 2002 CD179 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297892 2002 CF191 10/02/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
297893 2002 CE193 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
297894 2002 CH202 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297895 2002 CP208 10/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
297896 2002 CC215 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297897 2002 CM218 10/02/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
297898 2002 CW236 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297899 2002 CK239 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297900 2002 CV241 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL