Danh sách tiểu hành tinh/298701–298800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
298701 2004 EW54 14/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
298702 2004 EL55 14/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
298703 2004 EP55 14/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
298704 2004 EQ66 14/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
298705 2004 EY66 14/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
298706 2004 EU89 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
298707 2004 EV90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
298708 2004 EJ92 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
298709 2004 ES100 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
298710 2004 FZ12 16/03/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
298711 2004 FU13 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
298712 2004 FR14 16/03/2004 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
298713 2004 FC24 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
298714 2004 FJ25 17/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
298715 2004 FT35 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298716 2004 FS49 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
298717 2004 FV57 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298718 2004 FM58 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
298719 2004 FF62 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
298720 2004 FY69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
298721 2004 FY72 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
298722 2004 FT73 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
298723 2004 FS93 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298724 2004 FH99 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
298725 2004 FC102 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
298726 2004 FH107 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
298727 2004 FO108 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298728 2004 FP112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
298729 2004 FJ134 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
298730 2004 FA140 26/03/2004 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
298731 2004 FN145 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
298732 2004 FB148 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
298733 2004 FF155 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
298734 2004 GB5 11/04/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
298735 2004 GB9 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
298736 2004 GU14 13/04/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
298737 2004 GQ35 13/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
298738 2004 GD36 13/04/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
298739 2004 GH41 12/04/2004 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
298740 2004 GT42 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
298741 2004 GZ45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
298742 2004 GK54 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
298743 2004 GM56 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
298744 2004 GM62 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
298745 2004 GL66 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
298746 2004 GU66 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
298747 2004 GU76 15/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298748 2004 GU78 11/04/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
298749 2004 GA79 11/04/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
298750 2004 GY82 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
298751 2004 HC9 16/04/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
298752 2004 HA17 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
298753 2004 HU27 20/04/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298754 2004 HA42 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
298755 2004 HB42 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
298756 2004 HD45 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
298757 2004 HW47 22/04/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
298758 2004 HT56 24/04/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
298759 2004 HP57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
298760 2004 HU67 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
298761 2004 HL71 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
298762 2004 HT77 26/04/2004 Mauna Kea P. A. Wiegert 570 m MPC · JPL
298763 2004 JD29 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
298764 2004 JU33 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
298765 2004 KC15 21/05/2004 Needville Needville Obs. 3,1 km MPC · JPL
298766 2004 LW16 14/06/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
298767 2004 NS3 09/07/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
298768 2004 NO4 12/07/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
298769 2004 NE6 11/07/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
298770 2004 NL10 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298771 2004 NE18 14/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
298772 2004 OU3 17/07/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
298773 2004 OK5 16/07/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
298774 2004 PH1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 880 m MPC · JPL
298775 2004 PH8 06/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
298776 2004 PL8 06/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
298777 2004 PQ17 08/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
298778 2004 PC19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
298779 2004 PW20 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
298780 2004 PP38 09/08/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
298781 2004 PU43 06/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
298782 2004 PX44 07/08/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
298783 2004 PD45 07/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
298784 2004 PU46 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
298785 2004 PU47 08/08/2004 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
298786 2004 PS50 08/08/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
298787 2004 PO81 10/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
298788 2004 PO87 11/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
298789 2004 PS98 08/08/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
298790 2004 PC99 08/08/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
298791 2004 PZ101 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298792 2004 PJ106 14/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
298793 2004 QE3 18/08/2004 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
298794 2004 QH3 20/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
298795 2004 QG6 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
298796 2004 QY8 19/08/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
298797 2004 QX9 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
298798 2004 QA14 24/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298799 2004 QC19 22/08/2004 Kvistaberg UDAS 980 m MPC · JPL
298800 2004 QT21 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL