Danh sách tiểu hành tinh/297901–298000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297901 2002 CB265 06/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
297902 2002 CR267 07/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
297903 2002 CY271 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
297904 2002 CU275 09/02/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
297905 2002 CT280 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 900 m MPC · JPL
297906 2002 CA286 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297907 2002 CM294 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
297908 2002 CU295 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297909 2002 CU298 11/02/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
297910 2002 CJ310 06/02/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
297911 2002 CN310 07/02/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
297912 2002 CD315 06/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
297913 2002 DD2 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297914 2002 DV2 20/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
297915 2002 DJ3 21/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
297916 2002 DK8 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297917 2002 DL9 19/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
297918 2002 DX15 16/02/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
297919 2002 DP18 22/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
297920 2002 DJ20 25/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
297921 2002 EM 05/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
297922 2002 EE12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
297923 2002 EP15 05/03/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
297924 2002 ES15 05/03/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
297925 2002 EB43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297926 2002 EK45 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
297927 2002 EG69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297928 2002 ER75 14/03/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
297929 2002 EL80 12/03/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
297930 2002 EC93 14/03/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
297931 2002 ER95 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297932 2002 EK105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
297933 2002 EO126 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
297934 2002 EO127 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
297935 2002 EB130 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
297936 2002 ER131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
297937 2002 EE133 13/03/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
297938 2002 EY148 15/03/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
297939 2002 ED151 15/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
297940 2002 EW152 15/03/2002 Mount Hamilton Lick Obs. 3,2 km MPC · JPL
297941 2002 EA160 06/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
297942 2002 ET161 06/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
297943 2002 FQ6 23/03/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,4 km MPC · JPL
297944 2002 FA7 20/03/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
297945 2002 FJ7 22/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
297946 2002 FM12 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297947 2002 FN20 18/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
297948 2002 FF23 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
297949 2002 FM26 20/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
297950 2002 FF41 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297951 2002 GV36 02/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
297952 2002 GQ52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
297953 2002 GC63 08/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
297954 2002 GA79 10/04/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
297955 2002 GS110 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297956 2002 GC115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
297957 2002 GT121 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297958 2002 GF126 12/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
297959 2002 GA147 13/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
297960 2002 GG161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
297961 2002 GM168 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297962 2002 GE179 02/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
297963 2002 GL185 09/04/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
297964 2002 HK6 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
297965 2002 HH11 21/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
297966 2002 HJ15 17/04/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
297967 2002 HU16 18/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
297968 2002 JP20 07/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
297969 2002 JB23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297970 2002 JZ30 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297971 2002 JM53 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297972 2002 JN54 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
297973 2002 JX55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
297974 2002 JU104 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
297975 2002 JX104 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297976 2002 JK122 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
297977 2002 JE146 15/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
297978 2002 JC149 01/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
297979 2002 KL4 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297980 2002 KL13 18/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
297981 2002 LE 01/06/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
297982 2002 LK17 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297983 2002 LL20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297984 2002 LW39 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297985 2002 LX40 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297986 2002 LW61 01/06/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
297987 2002 MR5 20/06/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
297988 2002 MV5 22/06/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
297989 2002 MJ6 17/06/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
297990 2002 ND7 09/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
297991 2002 ND27 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
297992 2002 NG37 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297993 2002 ND57 14/07/2002 Hibiscus S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
297994 2002 NA59 14/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
297995 2002 NN59 09/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
297996 2002 NR62 08/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
297997 2002 NK64 02/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
297998 2002 NU66 09/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
297999 2002 NF71 03/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
298000 2002 NJ74 04/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also