Danh sách tiểu hành tinh/296901–297000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296901 2010 CL12 12/02/2010 Mayhill iTelescope Obs. 1,9 km MPC · JPL
296902 2010 CN13 10/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
296903 2010 CK16 11/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
296904 2010 CH29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
296905 Korochantsev 2010 CJ36 10/02/2010 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 530 m MPC · JPL
296906 2010 CO51 13/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
296907 Alexander 2010 CA52 13/02/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
296908 2010 CM55 09/02/2010 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
296909 2010 CO55 12/02/2010 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
296910 2010 CQ68 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
296911 2010 CT75 13/02/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
296912 2010 CX75 13/02/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
296913 2010 CY77 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
296914 2010 CO81 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
296915 2010 CX84 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
296916 2010 CW92 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296917 2010 CD95 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296918 2010 CJ95 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296919 2010 CR105 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
296920 2010 CT107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
296921 2010 CU107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
296922 2010 CK117 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
296923 2010 CV133 15/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
296924 2010 CS134 15/02/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
296925 2010 CV137 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296926 2010 CR146 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296927 2010 CY146 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
296928 Francescopalla 2010 CE155 17/02/1994 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 3,8 km MPC · JPL
296929 2010 CT160 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296930 2010 CB181 13/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
296931 2010 CF232 09/11/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
296932 2010 CR235 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
296933 2010 DH6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
296934 2010 DU6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
296935 2010 DV6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296936 2010 DV11 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
296937 2010 DQ15 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
296938 2010 DX16 16/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
296939 2010 DH26 20/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
296940 2010 DT39 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
296941 2010 DU42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296942 2010 DU44 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
296943 2010 DN45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296944 2010 DX62 25/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
296945 2010 DD78 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
296946 2010 DN78 16/02/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
296947 2010 DS78 20/02/2010 Jarnac Jarnac Obs. 4,8 km MPC · JPL
296948 2010 DP79 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296949 2010 EH14 05/03/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
296950 Robertbauer 2010 EJ19 04/03/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
296951 2010 EL21 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
296952 2010 EW29 05/03/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
296953 2010 EX33 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296954 2010 EE34 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296955 2010 EJ34 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296956 2010 ES34 09/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
296957 2010 EJ35 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
296958 2010 ER37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
296959 2010 ES42 05/03/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
296960 2010 EY43 13/03/2010 Dauban F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
296961 2010 EU44 13/03/2010 Dauban F. Kugel 2,4 km MPC · JPL
296962 2010 EF66 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
296963 2010 EA67 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296964 2010 EN70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296965 2010 EF74 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
296966 2010 EG74 10/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
296967 2010 EK74 10/03/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,3 km MPC · JPL
296968 Ignatianum 2010 ES74 12/03/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,1 km MPC · JPL
296969 2010 EU75 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296970 2010 EA77 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296971 2010 EN77 12/03/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
296972 2010 ER78 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
296973 2010 EU82 12/03/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
296974 2010 EY85 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296975 2010 EN87 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
296976 2010 EY98 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296977 2010 ED99 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296978 2010 ER99 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
296979 2010 EV101 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296980 2010 EC104 15/03/2010 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
296981 2010 EN104 12/03/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
296982 2010 EP104 12/03/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
296983 2010 EQ105 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
296984 2010 ER105 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296985 2010 ED109 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296986 2010 EK113 04/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
296987 Piotrflin 2010 ET119 11/03/2010 Andrushivka Andrushivka Obs. 6,4 km MPC · JPL
296988 2010 EA125 12/03/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
296989 2010 EE125 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
296990 2010 EM125 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296991 2010 EM126 14/03/2010 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
296992 2010 EW129 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296993 2010 ER132 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296994 2010 EA133 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296995 2010 EG137 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
296996 2010 ES139 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
296997 2010 FC17 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296998 2010 FM19 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
296999 2010 FN28 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
297000 2010 FV28 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also