Danh sách tiểu hành tinh/297701–297800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297701 2001 VF72 07/11/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
297702 2001 VT74 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
297703 2001 VD79 09/11/2001 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
297704 2001 VL82 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297705 2001 VN82 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
297706 2001 VJ91 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297707 2001 VF92 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297708 2001 VC103 12/11/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
297709 2001 VL107 12/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
297710 2001 VY110 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
297711 2001 VP112 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297712 2001 VS118 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297713 2001 VR122 15/11/2001 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
297714 2001 VY123 10/11/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
297715 2001 VZ123 10/11/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
297716 2001 VG125 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297717 2001 VO126 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
297718 2001 WN12 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297719 2001 WQ12 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297720 2001 WS15 25/11/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,3 km MPC · JPL
297721 2001 WT16 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297722 2001 WB20 17/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
297723 2001 WJ23 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
297724 2001 WD28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
297725 2001 WG30 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297726 2001 WN31 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297727 2001 WB33 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297728 2001 WD34 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
297729 2001 WK44 18/11/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
297730 2001 WF48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
297731 2001 WK55 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297732 2001 WE57 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
297733 2001 WC70 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297734 2001 WL79 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297735 2001 WZ80 20/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297736 2001 WR96 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
297737 2001 XB2 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297738 2001 XM2 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
297739 2001 XR10 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
297740 2001 XT11 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297741 2001 XK12 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297742 2001 XN12 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297743 2001 XH13 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
297744 2001 XQ13 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297745 2001 XW13 09/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
297746 2001 XC15 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297747 2001 XY35 13/12/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
297748 2001 XU37 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297749 2001 XO44 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297750 2001 XL60 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297751 2001 XL63 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
297752 2001 XJ71 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
297753 2001 XB79 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297754 2001 XL79 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297755 2001 XX80 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297756 2001 XJ91 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297757 2001 XX93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297758 2001 XJ95 10/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
297759 2001 XN110 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297760 2001 XR127 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
297761 2001 XU130 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
297762 2001 XB132 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297763 2001 XC141 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297764 2001 XZ141 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297765 2001 XH142 14/12/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
297766 2001 XF151 14/12/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
297767 2001 XG154 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297768 2001 XE169 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297769 2001 XE172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297770 2001 XD173 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297771 2001 XY176 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297772 2001 XG185 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297773 2001 XD187 14/12/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
297774 2001 XE187 14/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
297775 2001 XD195 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297776 2001 XY219 15/12/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
297777 2001 XY220 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297778 2001 XT222 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
297779 2001 XC228 15/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
297780 2001 XA231 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297781 2001 XH237 15/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
297782 2001 XZ241 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297783 2001 XB246 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297784 2001 XT249 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297785 2001 XB250 14/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
297786 2001 XO262 13/12/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
297787 2001 YJ10 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
297788 2001 YZ12 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297789 2001 YR14 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297790 2001 YG17 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
297791 2001 YE22 18/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
297792 2001 YY30 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297793 2001 YB47 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297794 2001 YC58 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297795 2001 YO76 18/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
297796 2001 YM82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297797 2001 YE86 18/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
297798 2001 YO98 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
297799 2001 YM110 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297800 2001 YO122 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL