Danh sách tiểu hành tinh/296801–296900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296801 2009 VU49 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296802 2009 VV53 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296803 2009 VU55 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
296804 2009 VD58 15/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
296805 2009 VJ59 08/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
296806 2009 VK61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
296807 2009 VF72 14/11/2009 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
296808 2009 VO75 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
296809 2009 VC79 10/11/2009 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
296810 2009 VA93 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
296811 2009 VX94 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
296812 2009 VN100 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296813 2009 VL111 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,3 km MPC · JPL
296814 2009 VF112 09/11/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
296815 2009 VE114 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296816 2009 VR116 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296817 2009 WF3 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 12 km MPC · JPL
296818 2009 WW5 17/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 1,5 km MPC · JPL
296819 Artesian 2009 WY6 17/11/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,6 km MPC · JPL
296820 2009 WT7 18/11/2009 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
296821 2009 WX10 19/11/2009 Drebach Drebach Obs. 4,6 km MPC · JPL
296822 2009 WP24 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
296823 2009 WB25 21/11/2009 Mayhill A. Lowe 3,9 km MPC · JPL
296824 2009 WK28 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296825 2009 WG36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
296826 2009 WH36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296827 2009 WM37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296828 2009 WC40 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296829 2009 WJ40 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296830 2009 WG46 18/11/2009 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
296831 2009 WW47 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
296832 2009 WZ48 19/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
296833 2009 WY49 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
296834 2009 WA64 16/11/2009 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
296835 2009 WX66 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
296836 2009 WS68 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296837 2009 WO71 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296838 2009 WB73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
296839 2009 WF77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
296840 2009 WW78 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
296841 2009 WL79 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296842 2009 WT83 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
296843 2009 WK84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
296844 2009 WN84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
296845 2009 WG88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
296846 2009 WA107 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
296847 2009 WR115 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296848 2009 WJ169 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296849 2009 WF172 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
296850 2009 WP176 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
296851 2009 WJ182 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
296852 2009 WV184 23/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
296853 2009 WC185 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
296854 2009 WP188 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
296855 2009 WG198 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296856 2009 WK204 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296857 2009 WM206 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
296858 2009 WA207 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296859 2009 WA215 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
296860 2009 WU225 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
296861 2009 WU241 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
296862 2009 WN259 27/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
296863 2009 WW260 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
296864 2009 WY261 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
296865 2009 WP262 21/11/2009 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
296866 2009 XB7 12/12/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 2,8 km MPC · JPL
296867 2009 XC9 10/12/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
296868 2009 XL9 11/12/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
296869 2009 XD10 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
296870 2009 XP14 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
296871 2009 YN6 16/12/2009 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
296872 2009 YO6 17/12/2009 Hibiscus N. Teamo 2,9 km MPC · JPL
296873 2009 YV19 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296874 2009 YY21 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
296875 2010 AT5 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
296876 2010 AS12 06/01/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
296877 2010 AR19 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296878 2010 AU31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296879 2010 AK32 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296880 2010 AZ39 07/01/2010 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
296881 2010 AM40 09/01/2010 Tzec Maun F. Tozzi 6,0 km MPC · JPL
296882 2010 AU40 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296883 2010 AD52 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
296884 2010 AH54 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
296885 2010 AU55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296886 2010 AF79 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296887 2010 AB88 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
296888 2010 BM1 17/01/2010 Dauban F. Kugel 1,6 km MPC · JPL
296889 2010 BC4 23/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
296890 2010 BA5 21/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 4,7 km MPC · JPL
296891 2010 BS9 16/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
296892 2010 BF25 17/01/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
296893 2010 BV36 18/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
296894 2010 BP39 19/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
296895 2010 BS46 19/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
296896 2010 BN105 28/01/2010 WISE WISE 7,0 km MPC · JPL
296897 2010 CH3 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296898 2010 CJ4 23/01/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
296899 2010 CO7 06/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
296900 2010 CY9 08/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL